Stečajevi


Matični broj
040290320
Porezni broj
87782415739
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1116-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130032601
Porezni broj
09233592862
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1117-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
120010895
Porezni broj
86942232472
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/7481-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080480076
Porezni broj
88715751481
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/7482-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080175181
Porezni broj
91418735047
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/7501-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040290282
Porezni broj
83550870355
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1277-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060326147
Porezni broj
41094681555
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1552-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060307439
Porezni broj
77133903896
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1553-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060282095
Porezni broj
86570109843
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1554-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
090027763
Porezni broj
44848074511
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1555-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
090019184
Porezni broj
05317699949
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1577-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
070122106
Porezni broj
01360528337
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/727-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
060059806
Porezni broj
46191042937
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1469-2
Sud
TS Split
Matični broj
060315756
Porezni broj
22999444520
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1470-2
Sud
TS Split
Matični broj
060314534
Porezni broj
37907805570
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1471-2
Sud
TS Split
Matični broj
060284285
Porezni broj
70567262578
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1472-2
Sud
TS Split
Matični broj
060015090
Porezni broj
32448341419
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1473-2
Sud
TS Split
Matični broj
060076270
Porezni broj
34091774685
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1474-2
Sud
TS Split
Matični broj
060246745
Porezni broj
34605796871
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1475-2
Sud
TS Split
Matični broj
060186249
Porezni broj
29378037544
Datum objave
22.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1476-2
Sud
TS Split