Stečajevi


Matični broj
050045148
Porezni broj
72534042825
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8477-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
080269513
Porezni broj
68961131303
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/29974-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080558386
Porezni broj
94055815262
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/41569-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080080219
Porezni broj
82385874890
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/40608-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030122976
Porezni broj
95947571103
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, promjena tvrtke, prestanak funkcije člana uprave, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/8483-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
080525332
Porezni broj
01018546608
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/29418-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080625630
Porezni broj
04922621829
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/42164-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
020010911
Porezni broj
81777338591
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7560-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080046031
Porezni broj
64033238487
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/33686-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080305703
Porezni broj
98982794584
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/28961-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080433657
Porezni broj
48964188125
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/37015-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
020003310
Porezni broj
72499204066
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7556-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
050043513
Porezni broj
33674054939
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8419-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
080381134
Porezni broj
94779360654
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/29972-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
070124714
Porezni broj
10607522350
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5683-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080824603
Porezni broj
05612141529
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/29991-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080359943
Porezni broj
23198453892
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/29983-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
110011139
Porezni broj
14160172162
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5103-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
040195610
Porezni broj
32869125668
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa zabilježba
Poziv na broj
Tt-16/5742-6
Sud
TS Pazin
Matični broj
040064984
Porezni broj
93836788087
Datum objave
26.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa zabilježba
Poziv na broj
Tt-16/8087-2
Sud
TS Pazin