Stečajevi


Matični broj
030156694
Porezni broj
94924390052
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8450-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
040281503
Porezni broj
90350629629
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8254-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060169706
Porezni broj
59323858911
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5084-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
110047230
Porezni broj
04334899604
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/4979-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
020047142
Porezni broj
70980579887
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/42398-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
040302624
Porezni broj
53839450556
Datum objave
25.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7487-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060213683
Porezni broj
25457469148
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/11418-2
Sud
TS Split
Matični broj
100014973
Porezni broj
60576413258
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-16/5130-1
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
040064407
Porezni broj
12206624560
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8228-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040281819
Porezni broj
54205967931
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8225-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070115826
Porezni broj
20934316265
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5549-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080568558
Porezni broj
63694016511
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/41241-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
010041727
Porezni broj
66322139649
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5666-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
020016252
Porezni broj
73914531062
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/42170-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
040078908
Porezni broj
43067041653
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8236-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040082417
Porezni broj
21472695475
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8235-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040342701
Porezni broj
29817746921
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8246-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080148263
Porezni broj
39716339396
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/41273-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040143666
Porezni broj
17055296711
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8221-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070101330
Porezni broj
98644551121
Datum objave
24.11.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5557-3
Sud
TS Varaždin