Stečajevi


Matični broj
080751695
Porezni broj
22287202145
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6388-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080915770
Porezni broj
12530766478
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6552-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081003429
Porezni broj
49511939427
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6655-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080910305
Porezni broj
91105176031
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6656-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080908202
Porezni broj
24602047588
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6660-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080713402
Porezni broj
13287339199
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6662-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080966059
Porezni broj
91534594976
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/6663-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040142235
Porezni broj
92126793322
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-17/1133-1
Sud
TS Pazin
Matični broj
080813741
Porezni broj
05850345269
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-17/7931-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080519828
Porezni broj
09324909866
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-17/7938-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080313842
Porezni broj
88179879471
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/6738-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
020031113
Porezni broj
04349812191
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/7469-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
090027659
Porezni broj
00446674313
Datum objave
21.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudski opoziv stečajnog upravitelja, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o obustavi stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1515-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
030123303
Porezni broj
00226853562
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, promjena tvrtke, prestanak funkcije člana uprave, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/1134-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030134654
Porezni broj
79386027966
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1099-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
040292959
Porezni broj
60004262203
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti, prestanka subjekta upisa
Poziv na broj
Tt-16/5844-3
Sud
TS Pazin
DUŽNIK
Matični broj
040217024
Porezni broj
18422544564
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa zabilježba
Poziv na broj
Tt-16/7234-8
Sud
TS Pazin
Matični broj
040293437
Porezni broj
73612243884
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1016-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040295037
Porezni broj
93579290468
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1017-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040267974
Porezni broj
65864042702
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1064-2
Sud
TS Rijeka