Stečajevi


Matični broj
040295037
Porezni broj
93579290468
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1017-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040267974
Porezni broj
65864042702
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1064-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040255632
Porezni broj
91050775231
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1065-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040317518
Porezni broj
78405564058
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1067-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040347888
Porezni broj
57946607421
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1069-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040349759
Porezni broj
10400657413
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1094-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040254451
Porezni broj
54665501455
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1105-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040303490
Porezni broj
02308413530
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1106-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040335405
Porezni broj
69360059743
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1107-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040195724
Porezni broj
03562488529
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1108-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040147080
Porezni broj
86429998626
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1109-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040241400
Porezni broj
74849121515
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1110-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040296023
Porezni broj
50792682125
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1123-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040325116
Porezni broj
32726285944
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1124-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040278165
Porezni broj
80000976682
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1142-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040313081
Porezni broj
55121241986
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1143-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040259263
Porezni broj
85690064682
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1144-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060302969
Porezni broj
27290499850
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1227-2
Sud
TS Split
Matični broj
060153597
Porezni broj
08323282967
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1236-2
Sud
TS Split
Matični broj
060093614
Porezni broj
79079518133
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1238-2
Sud
TS Split