MEĐUNARODNA TRGOVINA SATOVA - M.T.S. d.o.o. za trgovinu i proizvodnju u stečaju

Prati subjekt

PDF

Bonitetna ocjena: -

Naziv
MEĐUNARODNA TRGOVINA SATOVA - M.T.S. d.o.o. za trgovinu i proizvodnju u stečaju
Adresa
Hrvatska
tel
fax
OIB
02489785484
MBS
060115567
Status
Neaktivan
NKD:
Reg. tjelo
Trgovački sud u Splitu
Insolventni postupci
Rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka St-185/2015-7
16.5.2016.

FINANCIJSKE INFORMACIJE