Stečajevi


Matični broj
060132267
Porezni broj
46886800772
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4968-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060367857
Porezni broj
78171761923
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4972-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060106308
Porezni broj
73954510684
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10115-2
Sud
TS Split
Matični broj
070141643
Porezni broj
83550246152
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6287-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070164344
Porezni broj
29151954670
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6290-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070083796
Porezni broj
36262806242
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6389-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070144349
Porezni broj
31579956259
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6392-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
110010816
Porezni broj
57882307314
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/5976-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
110082896
Porezni broj
23267771927
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/8351-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
080465004
Porezni broj
14576890836
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43123-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080695853
Porezni broj
39044965831
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43435-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120002214
Porezni broj
55542249274
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44333-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080220839
Porezni broj
05416652903
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44835-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081177730
Porezni broj
54328700442
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44847-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081020679
Porezni broj
13254726994
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44848-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080172845
Porezni broj
85727521925
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44849-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080259939
Porezni broj
25674831397
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44882-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080967834
Porezni broj
18201430846
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44883-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081181222
Porezni broj
07784843314
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44930-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080477504
Porezni broj
47776989739
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/44935-2
Sud
TS Zagreb