Stečajevi


Matični broj
040341625
Porezni broj
61234755795
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3718-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040348127
Porezni broj
73595383803
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3721-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040300279
Porezni broj
43993104051
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3722-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040352615
Porezni broj
05012978255
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3737-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040248632
Porezni broj
90220565169
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3738-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040359287
Porezni broj
59309784311
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3741-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040355530
Porezni broj
06350783565
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3742-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040322214
Porezni broj
82605796276
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3743-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040347484
Porezni broj
78401313914
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3750-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040330581
Porezni broj
28568377382
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3753-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040303787
Porezni broj
63871622313
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/3757-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060071626
Porezni broj
51612295470
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-17/5523-1
Sud
TS Split
Matični broj
090022534
Porezni broj
68912977666
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/5497-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060292296
Porezni broj
50453762257
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/5513-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
090030010
Porezni broj
22856465482
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/5514-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
070014526
Porezni broj
83125882692
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2284-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080035943
Porezni broj
02213600562
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/14286-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080937017
Porezni broj
69520732884
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/21324-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080895192
Porezni broj
74955772048
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/21327-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081000910
Porezni broj
36586370153
Datum objave
26.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/21329-2
Sud
TS Zagreb