Stečajevi


Matični broj
090005276
Porezni broj
17238431670
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/654-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060367120
Porezni broj
44008684336
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/665-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060300623
Porezni broj
88363412035
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/666-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030204335
Porezni broj
05553797669
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2143-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030196954
Porezni broj
49315453736
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2152-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030131400
Porezni broj
62305153237
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2153-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
050045902
Porezni broj
08729380949
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2158-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
040201508
Porezni broj
27618687764
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1637-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070133354
Porezni broj
29984887186
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1056-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
100000627
Porezni broj
60014719343
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1324-3
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
081019467
Porezni broj
48308103771
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10220-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080834664
Porezni broj
48668971819
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10222-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080797106
Porezni broj
25665667247
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10247-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081178275
Porezni broj
07097313469
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10248-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081171634
Porezni broj
42861980958
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10249-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080665500
Porezni broj
07848275119
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10250-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081186234
Porezni broj
46023116111
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10251-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080170005
Porezni broj
15096695396
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10252-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080721486
Porezni broj
81179120367
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10254-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081107635
Porezni broj
78061945820
Datum objave
16.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10274-2
Sud
TS Zagreb