Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja

Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb, Hrvatska
Aktivan
OIB 95820673501
MBS 080177007

Osnovne informacije

Naziv
Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja
MBS
080177007
OIB
95820673501
NKD
M7120 - Tehničko ispitivanje i analiza;
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Zagrebu

Kontakti

tel
fax
web

Tvrtke na istoj adresi

Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
STOMATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA d.o.o. 22786301690 Martin Gjumlić

Informacije iz registra

Temeljni kapital
0,00
Pravni oblik
ustanova
Djelatnost
Ispituje prisustvo vrste i jakosti ionizirajućih zračenja u zraku, vodi, tlu, rijekama, biljnom i životinjskom svijetu, ljudskoj i stočnoj hrani, lijekovima i predmetima opće upotrebe u redovnim uvjetima, pri sumnji na izvanredni događaj, u slučaju
nuklearne ili radiološke nezgode i predlaže mjere zaštite
Obavlja dozimetrijske procjene ekspozicijskih doza ionizirajućeg zračenja kod osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja, kod pučanstva izloženog zračenju prilikom dijagnostičkih i terapeutskih tretmana i kod ostalog pučanstva, obavlja pregled
uvjeta rada s izvorima ionizirajućih zračenja, mjeri propisane elemente i ovjerovljuje kvalitetu uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje te kontrolira ispravnost instrumenata za dozimetrijsku procjenu doza
Prati utjecaje ionizirajućeg zračenja kod djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja, osoba izloženih ionizirajućem zračenju prilikom dijagnostičkih i terapeutskih tretmana i ostalog pučanstva na temelju bioloških pokazatelja te razvija
biodozimetrijske metode
Kontrolira i vodi evidencije o izvorima ionizirajućih zračenja aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja, uključivši: proizvodnju, nabavu, uvoz, transport, skladištenje, korištenje i odlaganje ili izvoz istrošenih izvora ionizirajućih zračenja,
osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja, stupanj ozračenosti ovih osoba, stupanj ozračenosti pučanstva izloženog dijagnostičkim i terapeutskim pogledima i ostalog pučanstva
Dopunski stručno osposobljuje djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja i s aparatima koji proizvode ionizirajuće zračenje radi sigurnog rada s ovim izvorima i provjerava dopunsku stručnu osposobljenost ovih osoba.