OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB PORTALA COMPANYWALL BUSINESS

Vlasnik portala i imena CompanyWall business (u daljnjem tekstu: portal) je tvrtka CompanyWall d. o. o., Kušlanova 27, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: vlasnik).

Uvjeti korištenja web portala CompanyWall business (u daljnjem tekstu: SPU) uređuju odnose između CompanyWall d. o. o. i korisnika portala.


Osnovni pojmovi

"Cjenik usluga" određuje cijene usluga vlasnika koje naplaćuje za korištenje usluga na portalu.

"Demo-upotreba" se privremeno dodjeljuje korisniku u svrhu testiranja portala. To je privremeni, s vlasnikom ugovoreni, besplatan puni pristup portalu.

"Puni pristup portalu" je pristup za korisnika koji je nakon naručene usluge obavio registraciju.

"Ograničen pristup portalu" je pristup za neregistrirane korisnike i sadrži "osnovne informacije".

"Osnovne informacije" su informacije dostupne svim korisnicima, registriranim i neregistriranim (tj. osnovne informacije o tvrtkama).

"Pružena usluga" je usluga punog pristupa portalu s korisničkim imenom i lozinkom.

"Korisnik" je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge portala i u potpunosti se slaže s Općim uvjetima korištenja.


Pristup portalu

Vlasnik je odgovoran za održavanje portala tako da je pod normalnim uvjetima portal dostupan svim korisnicima 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Vlasnik zadržava pravo da u slučaju hitnog održavanja (npr. zamjena opreme i slično) dođe do kratkotrajne nemogućnosti pristupa portalu. Vlasnik će nastojati takav zastoj riješiti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju poteškoća pri korištenju portala, korisnici s potpunim pristupom dužni su probleme prijaviti vlasniku kako bi ih on mogao odmah ispraviti.

Ograničen pristup portalu dostupan je svim korisnicima besplatno.

Ograničen pristup portalu, koji je besplatan, moguć je u bilo koje vrijeme, bilo gdje i s više uređaja istovremeno.

Puni pristup portalu sa svim funkcijama i informacijama, ukoliko nije drugačije dogovoreno, može se koristiti samo s jednog korisničkog računa odjednom.


Zaštita osobnih podataka

Vlasnik u poslovanju s korisnicima obrađuje osobne podate koje mu je u okviru tog poslovanja korisnik ustupio i dao dozvolu za njihovo korištenje.

Vlasnik osobne podatke korisnika obrađuje u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vlasnik osobne podatke korisnika upotrebljava, pohranjuje i obrađuje u svrhu kontaktiranja korisnika u pogledu pružanja usluga koje portal nudi, za potrebe anketiranja u vezi s uslugama portala i za potrebe telemarketinga.


Postupak registracije na portalu

U slučaju da korisnik želi puni pristup portalu, mora se registrirati i pričekati da ga kontaktira pozivni centar vlasnika s kojim se onda sve dogovori.

U slučaju demo-upotrebe, korisnik dobiva privremen ograničen pristup, dogovoren s vlasnikom.

U slučaju naručivanja punog pristupa, aktiviranje istog od strane vlasnika tretira se kao "pružena usluga" na temelju koje vlasnik korisniku izdaje račun u ugovorenom iznosu i u skladu s cjenikom vlasnika.


Ostali uvjeti korištenja

Informacije, besplatne i one plaćene, koje korisnik dobiva na portalu, smije koristiti isključivo za osobne potrebe. Svaka daljnja obrada ili masovno prikupljanje podataka nije dopuštena. Preuzimanje podataka s portala i njihovo daljnje korištenje bez dopuštenja vlasnika je zabranjeno. U slučaju kršenja ovih odredbi, vlasnik može korisniku ukinuti pristup portalu putem IP adrese tako da mu oduzme korisničko ime i lozinku.

Isto tako, nije dozvoljeno skupljati ili preuzimati podatke dobivene od FINA-e (objava godišnjih izvješća).

Podaci su namijenjeni isključivo krajnjim korisnicima i nije dozvoljeno njihovo prosljeđivanje trećim stranama.


Politika korektnog korištenja CompanyWall business financijskog alata

Ako imate pristup CompanyWall business financijskom asistentu, naša politika korektnog korištenja odnosi se na Vas.

  1. Zašto imamo ovu politiku?

Politika korektnog korištenja stvorena je kako bismo osigurali brzinu i pouzdanost korištenja CompanyWall business sustava u svakom trenutku svim korisnicima.

Neki korisnici platformu CompanyWall business koriste za masovno povlačenje podataka što dodatno usporava sistem i otežava pregled i korištenje samog programa ostalim korisnicima.

Premda to ovisi o nizu okolnosti, činite li dugotrajna i uzastopna povlačenja podataka ili ako tijekom jednog mjeseca ostvarite protok jednak ili iznad 1000 pregledanih poduzeća, smatramo da ste napravili natprosječno velik broj pregleda stranica.

  1. Što se događa ako je mjesečni broj pregleda koji korisnik ostvari vrlo velik?

Ako samo povremeno ostvarujete vrlo velik broj pretraga, malo je vjerojatno da će zbog toga serveri CompanyWall business imati problema, već bi takvo korištenje trebalo biti redovno. Ukoliko se to dogodi, kontaktirat ćemo Vas kako bismo Vam pomogli da pronađete način da smanjite broj pregleda na CompanyWall business portalu ili Vam odrediti poseban nalog koji je potrebno doplatiti.

Ako i nakon toga nastavite ostvarivati vrlo velik broj pregleda, ponovo ćemo Vas kontaktirati. Konačno, ako i dalje ne smanjite korištenje platforme, a usprkos našim pokušajima da Vam pomognemo u tome, zadržavamo pravo da Vam smanjimo ili ograničimo broj pretraga, ali i da Vam suspendiramo uslugu ili isključimo nalog.

Naravno, u obostranom je interesu da do takvih ograničenja ne dođe pa ćemo učiniti sve kako bismo to i spriječili.


Točnost podataka

Podaci dostupni na portalu rezultat su izračuna na temelju javno dostupnih podataka, tako da vlasnik ne prihvaća odgovornost za točnost, aktualnost ili kvalitetu podataka koji su dostupni na portalu. Podaci su informativnog karaktera i mogu se koristiti isključivo za osobne potrebe i nekomercijalnu upotrebu. Svi podaci u bonitetnoj ocjeni uzeti su iz javno dostupnih evidencija, primarnih i sekundarnih baza podataka. Vlasnik za moguću štetu, izravnu ili neizravnu, koja je nastala korisniku korištenjem informacija na portalu, ne odgovara.


Certifikat izvrsnosti

Certifikat izvrsnosti je jednostrani dokument koji izdaje vlasnik u ime portala, na temelju narudžbe korisnika, ako isti ma ocjenu izvrsnosti iznad A. Izdavanje certifikata izvrsnosti se naplaćuje.

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja bonitetnu vrijednost pojedinog gospodarskog subjekta koju vlasnik izračunava na temelju međunarodno priznatih statističkih metodologija (pravna se osoba ocjenjuje kroz dulje razdoblje i uz pomoć više kriterija poput sposobnosti plaćanja, kreditne sposobnosti, zaduženosti itd).

Certifikat izvrsnosti, kao takav, tvrtkama ne garantira nikakve financijske koristi. Prednosti posjedovanja certifikata izvrsnosti su prije svega u stjecanju ugleda i povjerenja u poslovnom svijetu.


Kompatibilnost aplikacije Companywall business

Companywall business najbolje radi u Chromeu, Edgeu i Mozilli zbog naprednih internetskih tehnologija, također preporučujemo da vaš preglednik bude nadograđen na najnoviju verziju za nesmetan rad i prikaz podataka.

Ne savjetujemo Vam koristiti Internet Explorer jer nije ažuriran od 2015. godine i ne podržava tehnologije koje Companywall business zahtijeva za nesmetan rad.


Upotreba lozinke i etičko korištenje portala

Lozinka dodijeljena korisniku je povjerljiv podatak i nije namijenjen ustupanju drugim korisnicima. Lozinku smije koristiti samo ovlašteni korisnik, osim u slučaju da su korisnik i vlasnik drugačije dogovorili.

U slučaju zlouporabe, vlasnik zadržava pravo trenutnog oduzimanja lozinke i korisničkog imena.

Svi korisnici registracijom na portal obvezuju se na etičku uporabu istog.


Tehnička pomoć

Vlasnik pruža tehničku pomoć u slučaju problema s registracijom, korištenjem ili drugim poteškoćama javljanjem na e-mail info@companywall.hr.

Tehnička pomoć je na raspolaganju svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati.


Naručivanje punog pristupa portalu

Naručivanje punog pristupa portalu moguće je kontaktiranjem e-mail adrese info@companywall.hr ili samostalnom registracijom na portal, pri čemu vlasnik sam kontaktira korisnika.

Moguća opcija naručivanja je i da sam vlasnik kontaktira potencijalne buduće korisnike bez njihove prethodne registarcije na portal, a na temelju javno dostupnih kontaktnih podataka.

Obračunsko razdoblje punog pristupa traje 12 mjeseci (jednu godinu). Produženje obračunskog razdoblja po isteku istog ne obavlja se automatski, osim ako korisnik i vlasnik ne dogovore drugačije.

U slučaju neplaćanja vlasnik može korisniku oduzeti pravo pristupa portalu. Vlasnik u tom slučaju može korisniku osim iznosa računa zaračunati i odgovarajuću zateznu kamatu i nastale sudske troškove.

Za produženje pristupa, po primitku maila i klikom na „slažem se s uvjetima poslovanja“, korisnik pristaje na kupnju usluge za navedeno razdoblje. Nakon potvrde kupnje, na svoju ćete e-mail adresu automatski primiti račun za kupljenu uslugu.


Rješavanje sporova

Korisnik i vlasnik eventualne će sudske sporove koji bi mogli nastati iz usluga koje pruža portala rješavati na miran način. U slučaju da se ne mogu dogovoriti, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Zagrebu.


Valjanost općih uvjeta

Opći uvjeti na snazi ​​su od 18. 03. 2016. godine, a vrijede do njihovog otkaza koji će biti objavljen na portalu i poslan na e-mail svim registriranim korisnicima.

CompanyWall business © 2016