Suradnja sa Financijskom agencijom FINA

Agencije za registre u svakoj državi skupljaju, strukturiraju i obrađuju financijske izvještaje svih poduzeća, a u Republici Hrvatskoj za to je nadležna financijska agencija FINA.

U tvrtki Companywall d.o.o. svjesni smo činjenice da su osnova dobre financijske analize, izračuna i kvalitetne metodologije, pouzdani podaci preuzeti iz službenih izvora.

Iz tog razloga tvrtka Companywall d.o.o. u svakoj državi surađuje s nacionalnim registrima, kako bi korisnicima dostavila najpouzdaniju informaciju o poslovanju određenog poslovnog subjekta.

Osnova za suradnju sa registrom je sklopljen ugovor o preuzimanju podataka, gdje su jasno naznačene svrhe u koje može kupac koristiti podatke, koje podatke kupuje, te šta je njihova svrha.

Uvjereni smo da su podaci preuzeti iz državnog registra najpouzdaniji te najtočniji. Važno je napomenuti da svake godine 1/5 poduzeća ispravlja svoje financijske izvještaje preko godine te je jedini način kako bismo bili ažurni i precizni u objavljivanju podataka, da ih preuzimamo iz službenog izvora.

U tvrtki Companywall d.o.o. svjesni smo činjenice da su osnova dobre financijske analize, izračuna i kvalitetne metodologije, pouzdani podaci preuzeti iz službenih izvora.

Ugovor o suradnji

U Republici Hrvatskoj surađujemo s financijskom agencijom FINA, već dugi niz godina. Od samog lansiranja financijskog asistenta Companywall Business 2016. godine do današnjeg dana.

Kako bismo pružali kvalitetne informacije našim kupcima, svake godine zatražimo, od strane FINE, pripremu i isporuku javnih pojedinačnih, adresnih te određenih općih i financijskih podataka za poslovne subjekte, poduzetnike i obrtnike, obveznike plaćanja poreza na dobit, čiji su točni i potpuni godišnji financijski izvještaji za tekuću godinu obrađeni i evidentirani u Registru godišnjih financijskih izvještaja i to sljedećih podataka:

  • Adresnih podataka;
  • Općih podataka koji se odnose na: oznaku vlasništva, oznaku veličine, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, broj zaposlenih na temelju sati rada (tekuća godina), broj zaposlenih na kraju razdoblja (tekuća godina) – 5 podataka;
  • Financijskih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika iz realnoga sektora – GFI-POD (tekuća godina) koji uključuju pozicije iskazane pod sljedećim AOP oznakama: 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 014, 018, 020, 031, 032, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 046, 048, 049, 052, 053, 063, 064, 067, 068, 069, 070, 076, 083, 086, 090, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 143, 144, 145, 148, 155, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 188, 191, 194, i 198 – 86 podataka;
  • Financijskih podataka iz GFI-a poduzetnika iz financijskog sektora, i to sljedećih: kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica), društava za osiguranje i reosiguranje, leasing društava, investicijskih društava, mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kreditnih unija, društava za zastupanje, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, zatvorenih alternativnih investicijskih fondova, društava za upravljanje UCITS fondovima i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava i faktoring društava te Središnjeg klirinškog depozitnog društva, koji uključuju podatke iskazane pod svim AOP oznakama iz bilance, računa dobiti i gubitka i dodatnih podataka (tekuća godina);
  • Svih javno objavljenih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja (jednostavno i dvojno knjigovodstvo) koji su dostupni u Registru neprofitnih organizacija. Sindikati i udruge poslodavaca su izuzeti od objave godišnjih financijskih izvještaja i neće biti uključeni u isporuku podataka. U isporuku podataka neće biti uključeni izvještaji vjerskih zajednica, političkih stranaka, ustanova kojima je temeljni cilj osnivanja i djelovanja stjecanje dobiti, ustanova kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost, a izuzete su od obveze predaje financijskih izvještaja FINI;
  • Adresnih podataka iz GFI-a, koji se odnose na naziv tvrtke, adresu, broj pošte, mjesto, OIB, matični broj (MB), šifru i naziv djelatnosti (četveroznamenkasta, NKD 2007), šifru i naziv gradova/općina i županija. Financijski podaci odnose se na brojčane podatke iskazane na određenoj AOP poziciji (tekuća godina) financijskog izvještaja.

Naknada ugovorne obaveze

Godina Cijena Klasa ur. Broj Ugovor
2023 56,044.33 € 990-01/23-01/6 118-11-2-23-4 Pogledaj ugovor »
2022 446.191,19 kn 163-01/22-01/7 11-2-22-7 Pogledaj ugovor »
2021 381.241,40 kn 034-01/21-02/5 02-501-21-7 Pogledaj ugovor »
2020 296.621,19 kn 120-02/19-02/81 07-03-20-11 Pogledaj ugovor »
2019 277.053,22 kn 120-02/19-02/81 07-03-19-2 Pogledaj ugovor »
2018 338.645,09 kn 120-02/18-02/102 07-03-18-2 Pogledaj ugovor »
2017 324.098,07 kn 110-09/17-03/79 04-08-17-2 Pogledaj ugovor »
2016 371.624,30 kn 110-09/16-03/184 04-08-16-7 Pogledaj ugovor »
Bonitetna ocjena CompanyWall

Bonitetna ocjena

Skup standardiziranih podataka koji obuhvaćaju kompletno poslovanje poslovnog subjekta

Financijski asistent bonitetne kuće CompanyWall

Financijski asistent

Uvid u kompletne financijske podatke poduzeća kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera

Bonitetni izvještaj CompanyWall

Bonitetno izvješće

Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju poduzeća

Certifikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall Business

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspješnosti poduzeća i njegovom sigurnom poslovanju