Privatnost

PRIVATNOST
Društvo s ograničenom odgovornošću CompanyWall d.o.o. je vlasnik web stranice www.companywall.hr koja se bavi objavljivanjem isključivo poslovnih podataka koji su predmet javne objave prema regulaciji EU Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union.


Ista regulacija dozvoljava slobodan protok ne-poslovnih podataka na sve zemlje EU u svrhe transparentnosti poslovanja i sigurnosti istog.

CompanyWall d.o.o. poštuje Vašu privatnost. Cilj ove izjave o privatnosti je informirati Vas da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o poslovnim subjektima na ovoj web stranici.


Molimo Vas da ovu izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako prikupljamo, štitimo ili na bilo koji drugi način obrađujemo podatke Vašeg obrta / tvrtke / poslovnog subjekta. 


U skladu sa Zakonom o zaštiti poslovnih podataka Republike Hrvatske, izvršili smo registraciju prikupljenih podataka poslovnih subjekta kojima raspolažemo u Centralnom registru koji se vodi kod Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu poslovnih podataka.


Voditelj obrade: COMPANYWALL d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica Dragojla Kušlana 27.


COMPANYWALL d.o.o. je imenovao Službenika za zaštitu poslovnih podataka: Klemen Kljun. Za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših poslovnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu poslovnih podataka na sljedeće načine:
• pisanim putem na adresu: COMPANYWALL d.o.o., Zagreb, Ulica Dragojla Kušlana 27, za Službenika za zaštitu podataka
• e-mailom na adresu: GDPR@COMPANYWALL.HR.
 

Zaštita privatnosti

OBAVIJEST O OBRADI POSLOVNIH PODATAKA
CompanyWall d.o.o. obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja poslovnih podataka kao i o pravima poslovnih subjekta na koje se podaci odnose, a u skladu s regulativom.
Vaši poslovni podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o objavljivanju poslovnih podataka (predmet javne objave).


PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU
COMPANYWALL d.o.o., kao voditelj obrade, prikuplja poslovne podatke koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime i prezime vlasnika obrta / tvrtke / poslovnog subjekta
 • Adresu sjedišta obrta/tvrtke
 • OIBobrta / tvrtke / poslovnog subjekta
 • Matični broj obrta / tvrtke / poslovnog subjekta
 • Broj poslovnog bankovnog računa obrta / tvrtke / poslovnog subjekta
 • E-mail adresu obrta / tvrtke / poslovnog subjekta
 • Broj telefona obrta / tvrtke / poslovnog subjekta

COMPANYWALL d.o.o.  tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu poslovnih podataka koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
   

Zaštita podataka

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU POSLOVNIH PODATAKA 

COMPANYWALL d.o.o., kao voditelj obrade, temelji obradu poslovnih podataka na jednoj od sljedećih osnova: 
1.     Regulacija Europske Unije „Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union”
2.     Zakon o pravu na pristup informacijama „NN 25/13“
3.     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama “NN 85/2015”
4.     Javni interes transparentnosti poslovanja u Republici Hrvatskoj


Obrada poslovnih podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira vrši li se na osnovi pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena
 • je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade
 • je način obrade nedozvoljen
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade
 •  je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo

Načini korištenja internet stranice COMPANYWALL d.o.o.  

COMPANYWALL d.o.o.  koristi poslovne podatke za sljedeće svrhe: 

 • Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama; radi pružanja ugovorenih usluga korisnicima Internet stranice COMPANYWALL d.o.o.
 • Marketinške i prodajne aktivnosti; 
 • Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka;
 • Objavljivanje poslovnih podataka na internet stranici www.companywall.hr;

POSLOVNI PODACI SE PRIKUPLJAJU NA JEDAN OD SLJEDEĆIH NAČINA:

 • izravno od obrta / tvrtke / poslovnog subjekta;
 • neizravno – iz javno dostupnih izvora, kao što su npr. podaci iz javnog telefonskog imenika, službenih web stranica pravnih osoba, zaprimljenih podataka od strane državne agencije FINA, trgovačkog suda, obrtničkog registra, javnog registra udruga, političkih stranaka, javnog registra javnih ustanova, socijalnih mreža profila poslovnog subjekta.

Osobni podatci

ZAHTJEVI ISPITANIKA 

COMPANYWALL d.o.o.  osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;

Vaša prava – transparentnost

Companywall d.o.o. je transparentan prema poslovnim subjektima na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obvezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Ukoliko se poslovni podaci ne prikupljaju neposredno od javnog izvora poslovnog subjekta na kojeg se podaci odnose, Companywall d.o.o. nije obvezan pružiti informacije u sljedećim situacijama:

 • ako je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtijevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje
 • ako je pribavljanje ili otkrivanje poslovnih podataka izričito propisano zakonom EU-a ili EU države članice kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa poslovnih subjekta na koje se podaci odnose


Pravo na uvid

Poslovni subjekt na koji se odnose podaci ima pravo od tvrtke Companywall d.o.o. zatražiti informaciju obrađuju li se podaci o istom, uvid u te informacije kao i informacije koje se pružaju kada se poslovni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od poslovnog subjekta na kojeg se ti podaci odnose.

Companywall d.o.o. prema regulativi EU (EU 2018/1807) koja dozvoljava protok informacija na teritorij EU podatke poslovnih subjketa drži na serveru na zaštićenoj lokaciji s ograničenim pristupom istima.

Pristup informacijama je dozvoljen samo službeniku za zaštitu poslovnih podataka.

Companywall d.o.o. je obvezan da na zahtjev poslovnog subjekta na kojeg se odnose podaci izda kopiju podataka koji se na taj poslovni subjekt odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gdje je moguće, Companywall d.o.o.  omogućit će poslovnim subjektima na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.
 

Vaša prava – transparentnost

Pravo na ispravak

Poslovni subjekt na kojeg se odnose podaci ima pravo zahtijevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na taj poslovni subjekt. Ovo pravo također podrazumijeva da taj poslovni subjekt ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje

Poslovni subjekt na kojeg se odnose podaci nema pravo od Companywall d.o.o. zatražiti natrag poslovne podatke koje je proslijedio neki od javnih registra, osim ako:

 • su isti netočni
 • su isti nepotpuni

Za prenošenje podatka javnog interesa, a koji su dostupni na javnim registrima te su predmet gore spomenutih Zakona (EU 2018/1807, NN 25/13, NN 85/2015), COMPANYWALL d.o.o. ne treba privole poslovnog subjekta.

Pravo na zaborav

Pravo na zaborav omogućuje Vam da zatražite brisanje bilo kojih podataka koji nisu predmet javne objave i gore spomenutih Zakona, ako se isti nalaze na portalu.


Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi podliježu posebnoj analizi. Na tvrtki CompanyWall d.o.o. je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.

GDJE SE POSLOVNI PODACI OBRAĐUJU 

Podaci o poslovnim subjektima pohranjeni su na sigurnim serverima na sigurnoj lokaciji te su zaštićeni hardverskim požarnim zidom, te zabranjenim pristupom osobama, osim službenika za zaštitu poslovnih podataka.

POD KOJIM UVJETIMA COMPANYWALL d.o.o. KAO VODITELJ OBRADE PROSLJEĐUE POSLOVNE PODATKE TREĆIM STRANKAMA 

CompanyWall d.o.o. prosljeđuje trećim strankama isključivo poslovne informacije i informacije javnog značaja poput financijskih podataka, podatke o adresi poslovnog subjekta, informacije o bankovnim računima (samo računima poslovnih subjekta), OIB obrta / tvrtke / poslovnog subjekta, matični broj i slične poslovne informacije, ali isključivo podatke koji su predmet Zakona o slobodnom pristupu informacijama (EU 2018/1807, NN 25/13, NN 85/2015).