Izjava o zaštiti osobnih podataka


1. Osnovne informacije.3

1.1. O nama (tko je voditelj obrade osobnih podataka ?) .3

1.2. Tko je naš službenik za zaštitu osobnih podataka ? .3

2. Obrada osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima.3

2.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka .3

2.2 Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo .3

2.3 S kim dijelimo ove informacije ? .3

2.4 Koliko dugo čuvamo podatke ? .3

2.5 Izvori podataka .3

2.6 Automatska obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje .3

3. Obrada osobnih podataka registriranih korisnika ili pretplatnika.3

3.1 Podaci nužni za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na portal .3

3.1.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka .3

3.1.2 S kim dijelimo ove informacije ? .3

3.1.3. Koliko dugo čuvamo podatke ? .3

3.2. Podaci nužni za unaprjeđenje naših usluga .3

3.2.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka .3

3.2.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo .3

3.2.3. S kim dijelimo ove informacije ? .3

3.2.4. Koliko dugo čuvamo podatke ? .3

3.3. Podaci nužni za provođenje marketinških aktivnosti .3

3.3.1. Svrha i pravni temelj obrade podataka .3

3.3.2. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo .3

4. Uporaba kolačića („cookies“).3

4.1. Što su kolačići ? .3

4.2. Načini uporabe kolačića ? .3

4.3. Kako se kolačići koriste na portalu Companywall.hr ? .3

4.4. Suglasnost za uporabu kolačića .3

4.5. Kako spriječiti uporabu kolačića ? .3

4.6. Više informacija .3

5. Vaša prava.3

5.1. Pravo na pristup podacima .3

5.2. Pravo na ispravak podataka .3

5.3. Pravo na brisanje podataka .3

5.4. Pravo na ograničenje obrade .3

5.5. Pravo na prigovor na obradu podataka .3

5.6. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu .3


1. Osnovne informacije

Companywall d.o.o. pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjujući odgovarajuće sigurnosne i mjere zaštite podataka.

1.1. O nama (tko je voditelj obrade osobnih podataka?)

Voditelj obrade osobnih podataka na portalu companywall.hr je trgovačko društvo Companywall d.o.o. iz Zagreba, Kušlanova 27, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, OIB: 93441573210. Možete nas kontaktirati putem e-pošte na adresu info@companywall.hr ili telefonski na broj 099/349-7399, 01/6382-910.

1.2. Tko je naš službenik za zaštitu osobnih podataka?

Naš službenik za zaštitu osobnih podataka je g. Klemen kljun. Možete mu se obratiti izravno, na adresu gdpr@companywall.hr .

1.3. Na koga se primjenjuje ova Izjava o zaštiti osobnih podataka?

Ova izjava primjenjuje se na obradu osobnih podataka (1) fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima i djelatnostima u Republici Hrvatskoj, a koji su predmet naših usluga, i (2) podatke naših registriranih korisnika i pretplatnika i njihovih zaposlenika, u mjeri u kojoj su navedene fizičke osobe.

2. Obrada osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima

2.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka

Naša temeljna poslovna aktivnost je prikupljanje podataka o poslovnim subjektima te njihova obrada, povezivanje i prezentacija u obliku koji je koristan našim korisnicima. Svrha ove aktivnosti je da našim korisnicima pružimo visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju i rizicima hrvatskih poslovnih subjekata.

Kad prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora tijela javne vlasti, postupamo temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, konkretno odredbama koje nas ovlašćuju na ponovnu uporabu informacija javnog sektora.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka fizičkih osoba povezanih s poslovnim subjektima je legitimni interes naših korisnika. Naime, informacije koje obrađujemo pomažu našim korisnicima da donose kvalitetnije poslovne odluke, što uključuje bolje upravljanje rizicima, sprječavanje prijevara i zlouporaba, stjecanje uvida u kvalitete potencijalnih poslovnih partnera i druge procjene relevantne za njihovo poslovanje. U konačnici, naša poslovna aktivnost pridonosi ne samo interesima naših korisnika nego i općem javnom interesu, budući da podupire i omogućava transparentnost poslovnih aktivnosti i posljedično opću korist gospodarstvu na način koji uvažava balansiranje privatnih i javnih interesa.

2.2 Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Iako je naša aktivnost usmjerena primarno na prikupljanje i analizu podataka o poslovnim subjektima koji su pravne osobe, dio podataka koje obrađujemo su „osobni podaci“ u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjerice, riječ je o podacima o obrtnicima, vlasnicima poslovnih subjekata, članovima društava, članovima tijela društava, osobama ovlaštenim za zastupanje i sl. Osobne podatke tih osoba prikupljamo i obrađujemo samo i isključivo u mjeri u kojoj su one izravno povezane s nekim poslovnim subjektom, odnosno ako same obavljaju poslovnu djelatnost.

Nadalje, moguće je da tijekom obrade podataka o poslovnim subjektima i djelatnostima prikupimo i obradimo i određene podatke o fizičkim osobama koje sudjeluju u postupcima u kojima je stranka i poslovni subjekt koji je primarni predmet obrade podataka.

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

2.3 S kim dijelimo ove informacije?

Informacije koje prikupimo i obradimo dajemo na korištenje našim registriranim korisnicima i pretplatnicima, koji mogu biti drugi poslovni subjekti ili fizičke osobe. Nadalje, manji dio informacija dostupan je i neregistriranim korisnicima, putem javnog i besplatno dostupnog dijela portala Companywall.hr. U svakom slučaju, ističemo da se na portalu Companywall.hr osobni podaci prezentiraju u istoj ili manjoj količini u usporedbi s istovjetnim podacima koji su objavljeni u javnim registrima i drugim javno dostupnim izvorima.

2.4 Koliko dugo čuvamo podatke?

Kako bismo svojim korisnicima pružili što je moguće precizniji uvid u aktivnosti poslovnih subjekata koje analiziramo, putem našeg portala omogućavamo pregled podataka o aktivnostima koje sežu u prošlost. Obrada tih informacija bitna je budući su aktivnosti u prošlosti kvalitetan indikator za procjenu poslovnih očekivanja u sadašnjosti i budućnosti. Zbog toga podatke koje prikupimo pohranjujemo u pravilu trajno. Podatke koje smo prikupili brišemo ako ocijenimo da njihova obrada više nije nužna ili korisna za naše poslovne aktivnosti.

2.5 Izvori podataka

Podatke potrebne za prezentaciju informacija o hrvatskim poslovnim subjektima prikupljamo iz različitih izvora, uključujući:

 • javno dostupne izvore tijela javne vlasti (javni registri),
 • druge javno dostupne izvore,
 • naše poslovne partnere, te
 • od samih ispitanika.

2.6 Automatska obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje

Na portalu Companywall.hr koristimo se automatskom obradom podataka kako bismo prezentirali određene informacije o poslovnim subjektima. U mjeri u kojoj su poslovni subjekti fizičke osobe (npr. obrtnici), ovo uključuje i automatsku obradu osobnih podataka. Nadalje, automatsku obradu osobnih podataka koristimo i za prikaz poveznica određene osobe u mjeri potrebnoj da zadovolji poslovne potrebe naših pretplatnika. Bitno je napomenuti da ova obrada osobnih podataka ne rezultira nikakvim pravnim posljedicama za osobe čiji se podaci obrađuju. Mreža poveznica predstavlja samo i isključivo informaciju koju naši pretplatnici mogu, ali ne moraju, uzeti u obzir u svom poslovanju.

3. Obrada osobnih podataka registriranih korisnika ili pretplatnika

3.1 Podaci nužni za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na portal

3.1.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka

Ako ste zatražili registraciju za naše usluge putem portala Companywall.hr, podatke koji su sadržani u registracijskom obrascu obrađujemo na Vaš zahtjev, kao radnju koja prethodi sklapanju ugovora  o pretplati na portal. Nakon sklapanja ugovora o pretplati na Companywall portal, podatke o pretplatnicima koristimo u svrhu izvršenja prava i obveza iz tog ugovora. Nakon eventualnog raskida pretplatničkog odnosa, podatke čuvamo temeljem našeg legitimnog interesa za dokazivanje činjenica iz pretplatničkog odnosa, kao i za slučaj da korisnik odluči obnoviti pretplatu.

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

 • Naziv poduzeća koje je nositelj pretplate
 • Ime i prezime fizičke osobe koja je korisnik usluge
 • E-mail adresu korisnika usluge
 • Lozinku korisnika usluge
 • Kontakt telefon ili mobitel korisnika usluge
 • Druge kontakt podatke (ulica i kućni broj, grad, država)
 • E-mail adresu primatelja računa za uslugu
 • Vrstu usluge (npr. pretplatnički paket)
 • Trajanje pretplate
 • Naknadu za korištenje usluge
 • Datum plaćanja usluge

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

3.1.2 S kim dijelimo ove informacije ?

Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.

3.1.3 Koliko dugo čuvamo podatke ?

Podatke nužne za sklapanje i izvršenje ugovora o pretplati na Companywall.hr portal čuvamo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev korisnika.

3.2 Podaci nužni za unaprjeđenje naših usluga

3.2.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka

Vaše osobne i kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja naših ugovornih obveza, kao i za potrebe izrade agregiranih analiza o posjećenosti našeg portala.  Podatke u potonju svrhu obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa za ispunjenjem naših ugovornih obveza, radi ocjene posjećenosti te da unaprijedimo svoje usluge, što u konačnici pridonosi i povećanju kvalitete od kojeg koristi imate i Vi i naši drugi korisnici. Ako ne želite da obrađujemo Vaše podatke u ovu svrhu, možete nas u bilo kojem trenutku o tome obavijestiti, nakon čega ćemo prestati s obradom. Konačno, određene informacije o korištenju portala upotrebljavamo i za potrebe informacijske sigurnosti naših servisa.

3.1.2 Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa, broj telefona, poštanska adresa
 • IP adresa
 • Povijest pregledavanja, što uključuje akcije koje izvršavate na Companywall portalu (kao što su vrste pretraživanja, broj posjeta, promjene, vrijeme provedeno na stranici i sl.).

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

3.2.3 S kim dijelimo ove informacije ?

Ove informacije ne dijelimo s trećim stranama.

3.2.4 Koliko dugo čuvamo podatke ?

Podatke potrebne za unaprjeđenje usluga i portala koristimo trajno, ili do njihovog brisanja na zahtjev korisnika.

3.3 Podaci nužni za provođenje marketinških aktivnosti

3.3.1 Svrha i pravni temelj obrade podataka

Vaše kontakt podatke, uključujući podatke o adresama elektroničke pošte i brojevima telefona, možemo koristiti i za ispitivanje Vašeg mišljenja o našim proizvodima i uslugama, provedbu anketa, potrebe telemarketinga, slanje marketinških priopćenja, uključujući ona o novim proizvodima ili uslugama koje nudimo, poboljšanjima postojećih proizvoda ili usluga, specijalnim ponudama i/ili pogodnostima koje bi Vas mogle zanimati te nagradnim igrama, natjecanjima i drugim promotivnim aktivnostima koje organiziramo. Obrada podataka u ovu svrhu također se temelji na našem legitimnom poslovnom interesu. Ako u bilo kojem trenutku prigovorite primanju određene vrste marketinških obavijesti, zaustavit ćemo daljnju obradu Vaših podataka u tu svrhu.

3.3.2 Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji uključuje sljedeće kategorije:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Poštanska adresa
 • Broj telefona

Ne prikupljamo i ne obrađujemo posebno osjetljive podatke u smislu čl. 9. Opće uredbe.

4. Uporaba kolačića („cookies“)

4.1 Što su kolačići ?

S ciljem da korisnicima portala Companywall.hr pružimo što je moguće jednostavnije i bolje korisničko iskustvo, unaprijedimo funkcionalnost naših web stranica te u statističke, analitičke i marketinške svrhe, upotrebljavamo kolačiće (engl. cookies). Kolačić je malena datoteka spremljena na Vaše računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Kolačići omogućuju web stranici da prepozna Vaše računalo, što dalje pridonosi jednostavnijem korištenju stranice. Primjerice, kolačići spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu poput jezika te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj su način informacije prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

4.2 Načini uporabe kolačića ?

Kolačići mogu biti privremeni i stalni. Privremeni kolačići ili kolačići sesije koriste se samo za vrijeme posjeta stranici te se uklanjanju s Vašeg računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na Vašem računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika.

Kolačići nadalje mogu biti od prve ili treće strane. Kolačići prve strane dostavljaju se na Vaš uređaj neposredno s web-mjesta koje pregledavate (u ovom slučaju portal Companywall.hr). Kolačići treće strane dostavljaju se s partnerskih web-mjesta, primjerice za marketinške svrhe, ili za prikupljanje i analizu statističkih podataka o posjećenosti web stranica (primjerice, Google Analytics).

4.3 Kako se kolačići koriste na portalu Companywall.hr ?

Companywall portal koristi privremene i stalne kolačiće od prve i treće strane kako bi Vam osigurao pristup sadržaju i dodatnim funkcionalnostima. Prikupljene informacije putem kolačića su anonimne te ne uključuju Vaše osobne podatke, a koristimo ih kako bi Companywall portal valjano radio, kako bismo bolje razumjeli navike korisnika te poboljšali portal i naše usluge.

4.4 Suglasnost za uporabu kolačića

Korištenjem portala Companywall.hr pristajete na upotrebu kolačića. Ako ne želite da se kolačići upotrebljavaju, možete ih blokirati u postavkama Vašeg internetskog preglednika. U tom slučaju i dalje ćete moći koristiti Companywall portal, ali Vam neke opcije i funkcionalnosti neće biti dostupne.

4.5 Kako spriječiti uporabu kolačića ?

Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, ali u postavkama internetskog preglednika koji koristite možete odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti Companywall portala.

4.6 Više informacija

Na sljedećoj stranici možete pronaći detaljnije informacije o kolačićima: companywall.hr/kolacici.

5. Vaša prava

Fizičke osobe čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice:

5.1 Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u dijelovima I – IV ove Izjave.

5.2 Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

5.3 Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

 • smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
 • povukli ste svoju privolu (ako su podaci obrađivani temeljem Vaše privole), ili
 • uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
 • smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita,

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

5.4 Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
 • smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
 • podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
 • uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ.

5.5 Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga (uključujući i profiliranje u tu svrhu) možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor s navođenjem vrste marketinške aktivnosti na koju se prigovor odnosi, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

5.6 Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka azop.hr. Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete obratiti i nadzornom tijelu te države.