Što je bonitetna ocjena?

Bonitetna ocjena omogućava brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analizu konkurencije i procjenu rizika. Ona predstavlja podršku u postupku financijske analize svakog privrednog subjekta.

Bonitetna ocjena je skup objektivnih i standardiziranih podataka koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje jednog privrednog subjekta. Utvrđuje se temeljem posebnih metodologija koje obuhvaćaju financijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

U bonitetnoj kući Companywall business bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statičke i dinamičke ocjene.

Statička ocjena se utvrđuje temeljem pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izvještaja.

Dinamička ocjena predstavlja promjenjivu vrijednosti koju modificiraju varijabilni faktori kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt sudionik
  • Porezna i druga dugovanja
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

Bonitetna ocjena omogućava brže, jednostavnije i efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnog partnera, analize konkurencije i procjene rizika, a predstavlja i podršku u postupku kvalitativne analize specifičnosti pojedinačnog privrednog društva.

Bonitetna ocjena je neophodan ekonomski instrument koji se koristi u suvremenom poslovnom svijetu kao vjerodostojna rejting pozicija poslovanja tvrtke.

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetna kuća CompanyWall business razvrstava potencijalne suradnike i konkurentne tvrtke u različite bonitetne razrede temeljem njihove bonitetne ocjene i na taj način unosi red i visoku razinu sigurnosti na hrvatsko poslovno tržište.

CompanyWall business klijentima pruža gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija klijenata temeljena je na karakteristikama koje su nevidljive oku prosječnog promatrača.

Certifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju da poslovni subjekti s bonitetnom ocjenom izvrsnosti posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta, a dodjeljuje se samo poslovnim subjektima koji su ocijenjeni najvišim bonitetnim ocjenama – AAA, AA+ i A+.

Certifikat bonitetne izvrstnosti pozitivno utječe na položaj pojedinog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspješnog poslovanja tvrtke.

Dinamika suvremenog tržišta nameće klijentima tempo u kojemu odluke moraju biti donesene „preko noći.“ CompanyWall certifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetni razredi


Bonitetna ocjena AAA
Iznimno visoka sposobnost izvršenja financijskih obaveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AAA poslovni subjekt svrstava u najviši bonitetni razred, te se dodjeljuje malom broju tvrki koje su superiorne u svojim područjima poslovanja.

AAA bonitetna ocjena je uvjerenje kako privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocjena je dokaz izvrsnog poslovanja i automatski znači da tvrtka nikada nije bila u blokadi, odnosno da redovito izvršava sve svoje obaveze.

Tvrtke koje ostvare AAA bonitetnu ocijenu odlikuje besprijekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova je ocjena nedvosmislena potvrda stabilnosti tvrtke i kvalitete poslovanja.

Poduzeće koje je ocijenjeno najvišom bonitetnom ocjenom AAA je pouzdan i idealan poslovni partner.

Bonitetna ocjena AA+
Veoma visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AA+ stoji rame uz rame s najvišom ocjenom, što znači da je ova tvrtka pouzdana i stabilna.

Nešto slabije rangiranje posljedica je vremenski kraćeg perioda poslovanja i znači da je tvrtka još uvijek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje kvalitetu njezinog poslovanja.

Suradnja s tvrtkom koja je ocijenjena AA+ bonitetnom ocjenom ne predstavlja rizik budući da ona zadovoljava sve visoke standarde uspješnog poslovanja.

Bonitetna ocjena A
Visoka sposobnost izvršenja financijskih obveza, nizak kreditni rizik.

Tvrtka koja je zaslužila bonitetnu ocenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti.

S takvim poduzećem ostale tvrtke mogu kvalitetno i uspješno surađivati, a uspješno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Nešto slabija ocjena je dodijeljena ovim tvrtkama zbog poslovanja u prošlosti ili kada je u pitanju mlada tvrtka, ali ona je ipak sada pouzdan poslovni partner.

Bonitetna ocjena BBB
Sposobnost izvršenja financijskih obveza, prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uvjeta, kao i značajan kreditni rizik.

Tvrtka posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima poteškoće s likvidnošću.

Kada tvrtku ocijenjenu BBB bonitetnom ocjenom odaberete za poslovnog partnera, suradnika ili klijenta, trebate povećati oprez.

Unatoč financijskoj stabilnosti, ove tvrtke imaju mogućnost napretka i oporavka. Ova bonitetna ocjena svojstvena je poduzećima u procesu restrukturiranja.

Bonitetna ocjena CCC
Loša sposobnost izvršenja financijskih obveza, veoma visok kreditni rizik.

Poduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Vjerojatnost blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo izvjesna u naredne dvije godine.

Bonitetna ocjena -
Bez bonitetne ocjene

Bonitetnu ocjenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o privrednom subjektu.

To znači da je privredni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvijek nije podnio godišnji financijski izvještaj.

Metodologija bonitetnih razreda

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju temeljem koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije re raspravlja temeljem dostavljene dokumentacije koju pripremaju financijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

Iako prikupljeni financijski podaci u velikoj mjeri ovise o razini na kojoj klijent surađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumijeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

U nastavku možete pogledati detaljniji prikaz metodologije temeljem koje se izračunava bonitetni razred.

Metodologija bonitetnih razreda

CompanyWall business konkurentnost - najpreciznija bonitetna ocjena

Suvremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opće utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanima, njihova certifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izveštaj nepreciznim.

Uslijed ovakvih okolnosti tvrtke su postale oprezne prilikom donošenja odluke o tome kojem će „ocjenjivaču“ pokloniti svoje povjerenje. Iako se za izračun bonitetne ocjene koristi metodologija uspostavljena temeljem najpreciznijih financijskih i drugih ekonomskim čimbenika, bonitetna ocjena dobrim dijelom predstavlja i mišljenje.

Iako su to mišljenja stručnjaka i financijskih analitičara, ona u određenoj mjeri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsudstva standardiziranih podataka koji mogu biti podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj mjeri otvoren za proizvoljnije interpretacije.

Globalni i lokalni politički činitelji i financijski uvjeti su teško predivljivi, što određivanje bonitetne ocjene čini spekulativnim.

Bonitetna kuća CompanyWall, kako bi minimizirala neizvjesnost i povećala objektivnost i pouzdanost bonitetne ocjene, zasniva svoju metodologiju rejtinga na jedinstvenoj kombinaciji objektivne brojčane analize i subjektivnih mišljenja stručnjaka. Ovakav način rada pokazao se najučinkovitijim i ustanovljen je na principu rada najvećih svjetskih bonitetnih kuća.

Nezavisna bonitetna kuća CompanyWall business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture financijskih podataka u Hrvatskoj. Popularnost bonitetnog ocjenjivanja proizlazi iz jednostavnosti pri kojoj se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Certifikacija i bonitetni izvještaji doprinose razvoju financijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg financijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i izvestitorima da točnije sagledaju kako satabilne, tako i nesiguranije strane ekonomske strukture u državi.

Privredni subjekti, tvrtke i insitucije se oslaganju na podatke, ocjene i certifikaciju koju za njih vrši CompanyWall business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i financijskih proizvoda koji zavise od financijske sposobnosti partnera i izgleda neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, poduzeća koja posluju uz veće kredite rizike su i same počele tražiti financijske analize svojeg poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogućnosti.

Bonitetna ocjena CompanyWall

Bonitetna ocjena

Skup standardiziranih podataka koji obuhvaćaju kompletno poslovanje poslovnog subjekta

Financijski asistent bonitetne kuće CompanyWall

Financijski asistent

Uvid u kompletne financijske podatke poduzeća kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera

Bonitetni izvještaj CompanyWall

Bonitetno izvješće

Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju poduzeća

Certifikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall Business

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspješnosti poduzeća i njegovom sigurnom poslovanju