Stečajevi


Matični broj
090000911
Porezni broj
19131454393
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/844-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060278140
Porezni broj
08525495568
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/847-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030003148
Porezni broj
31597274996
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2818-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030158305
Porezni broj
81474728694
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2919-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030129314
Porezni broj
71127108853
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2961-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030095470
Porezni broj
44014687734
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2973-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030193296
Porezni broj
86167539928
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2974-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030032243
Porezni broj
55786870275
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2975-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030182895
Porezni broj
92852372999
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2976-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030115303
Porezni broj
70133443344
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2990-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
050022541
Porezni broj
73569519190
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, sudski opoziv stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-20/3016-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030189048
Porezni broj
00131316898
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3018-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030198780
Porezni broj
21557244241
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3019-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030189851
Porezni broj
69784571387
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3020-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
060362011
Porezni broj
84561712953
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2854-2
Sud
TS Split
Matični broj
060340391
Porezni broj
93544632661
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2855-2
Sud
TS Split
Matični broj
060300570
Porezni broj
37705394202
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2856-2
Sud
TS Split
Matični broj
060383593
Porezni broj
87415390927
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2857-2
Sud
TS Split
Matični broj
060315359
Porezni broj
23955022530
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2858-2
Sud
TS Split
Matični broj
060320319
Porezni broj
98592745691
Datum objave
3.7.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2859-2
Sud
TS Split