Stečajevi


Matični broj
090032355
Porezni broj
16030693840
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/1392-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030157450
Porezni broj
98891067077
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/5675-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
130104343
Porezni broj
03875169042
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/5400-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040217032
Porezni broj
06136413916
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/5429-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070016306
Porezni broj
88530071396
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/3263-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070168854
Porezni broj
12380908090
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/3273-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070169197
Porezni broj
82198273978
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/3276-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
110098475
Porezni broj
92601155721
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/3780-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
110096939
Porezni broj
68816947716
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/4170-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
110094419
Porezni broj
90557767193
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/4183-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
110033986
Porezni broj
71369626037
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/4091-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110079816
Porezni broj
36140622897
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/4160-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
081115104
Porezni broj
15507815923
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/25741-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081255357
Porezni broj
26522505999
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/26884-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080770200
Porezni broj
86693736877
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/27413-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081281647
Porezni broj
44455550209
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/28564-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081249238
Porezni broj
71720638240
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/28801-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081123153
Porezni broj
69468002577
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/29869-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080305473
Porezni broj
36967368329
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/29931-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080381214
Porezni broj
63482954364
Datum objave
2.7.2022.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-22/29934-2
Sud
TS Zagreb