Stečajevi


Matični broj
030209259
Porezni broj
48842100148
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/4336-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030266443
Porezni broj
06512709086
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/4626-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030105297
Porezni broj
07299084824
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/4678-1
Sud
TS Osijek
Matični broj
060251462
Porezni broj
53358997147
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/4650-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
130100106
Porezni broj
10311083772
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/5039-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130141608
Porezni broj
30228298689
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/5076-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060146410
Porezni broj
88754036728
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-24/4911-2
Sud
TS Split
Matični broj
110102872
Porezni broj
83734907414
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/3163-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
080416359
Porezni broj
29904822134
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/24753-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081242842
Porezni broj
45440062899
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/24783-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081456783
Porezni broj
69515099758
Datum objave
14.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/24788-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
010112960
Porezni broj
43678973626
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/1725-2
Sud
TS Bjelovar
Matični broj
090039759
Porezni broj
91980512153
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/1183-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060380534
Porezni broj
96474289349
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/1213-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
090039759
Porezni broj
91980512153
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/1246-1
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030266355
Porezni broj
30739754036
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/4593-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
130100341
Porezni broj
90198614877
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/5087-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060112732
Porezni broj
93082039724
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-24/3110-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
080425114
Porezni broj
30850711599
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/24566-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081429768
Porezni broj
47200029172
Datum objave
13.6.2024.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-24/24592-1
Sud
TS Zagreb