Stečajevi


Matični broj
030193108
Porezni broj
49409902810
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5979-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030150719
Porezni broj
29355497329
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6009-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030200770
Porezni broj
50462404332
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6026-3
Sud
TS Osijek
Matični broj
030162473
Porezni broj
68124107983
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6050-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
080934952
Porezni broj
17219239189
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7230-2
Sud
TS Split
Matični broj
060037023
Porezni broj
10327292128
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7243-2
Sud
TS Split
Matični broj
081100210
Porezni broj
71371942648
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7244-2
Sud
TS Split
Matični broj
081097973
Porezni broj
31463194503
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7245-2
Sud
TS Split
Matični broj
070035377
Porezni broj
70597039145
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3384-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070158856
Porezni broj
79634593640
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3406-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080809307
Porezni broj
12574876586
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36510-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080896265
Porezni broj
38663638130
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36569-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080567356
Porezni broj
02510941004
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36572-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081084651
Porezni broj
43215327501
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36612-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081152494
Porezni broj
59095455939
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36613-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080986804
Porezni broj
52741989122
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36686-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080849349
Porezni broj
14317246516
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36880-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080825487
Porezni broj
40235483787
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36882-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081062085
Porezni broj
86100817996
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36931-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081027792
Porezni broj
06527217077
Datum objave
13.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36932-2
Sud
TS Zagreb