Stečajevi


Matični broj
060395062
Porezni broj
52375717714
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7194-2
Sud
TS Split
Matični broj
060388565
Porezni broj
25880213156
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7195-2
Sud
TS Split
Matični broj
060369658
Porezni broj
82587991738
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7196-2
Sud
TS Split
Matični broj
060326235
Porezni broj
63741312597
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7203-2
Sud
TS Split
Matični broj
060372270
Porezni broj
62738802292
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7212-2
Sud
TS Split
Matični broj
060388151
Porezni broj
52347969610
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7213-2
Sud
TS Split
Matični broj
060323001
Porezni broj
23352432267
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7214-2
Sud
TS Split
Matični broj
060007993
Porezni broj
09006472590
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7215-2
Sud
TS Split
Matični broj
060335682
Porezni broj
44716088431
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7216-2
Sud
TS Split
Matični broj
060359728
Porezni broj
81333534830
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7217-2
Sud
TS Split
Matični broj
060202435
Porezni broj
00703948250
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7218-2
Sud
TS Split
Matični broj
060246920
Porezni broj
31960453234
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7223-2
Sud
TS Split
Matični broj
060399586
Porezni broj
79630345322
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7224-2
Sud
TS Split
Matični broj
110049717
Porezni broj
12599527800
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/2194-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
081067984
Porezni broj
61746540448
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/15101-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080094767
Porezni broj
30472472879
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/20664-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081092387
Porezni broj
63867327762
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/22206-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081073198
Porezni broj
87446601388
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/22389-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080495602
Porezni broj
47834680699
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/22390-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080996197
Porezni broj
73960305092
Datum objave
14.5.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/22498-2
Sud
TS Zagreb