Stečajevi


Matični broj
060318078
Porezni broj
13695434616
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/765-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030183189
Porezni broj
65131482023
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2427-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
080689076
Porezni broj
09113361892
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10805-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080694555
Porezni broj
22002451853
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10808-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080342921
Porezni broj
51753239932
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10842-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081116378
Porezni broj
92119449385
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10863-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081007219
Porezni broj
38864208632
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10866-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080493834
Porezni broj
06985897070
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10869-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081015752
Porezni broj
66495271423
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10870-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081171642
Porezni broj
75204963772
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10930-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080858479
Porezni broj
91248730722
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10988-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081101001
Porezni broj
13958636362
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11198-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080987991
Porezni broj
44577728682
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11477-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080848071
Porezni broj
57960734664
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11478-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080389056
Porezni broj
06148726721
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11605-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081146078
Porezni broj
22345711060
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11662-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081174731
Porezni broj
29713646257
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11696-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081090416
Porezni broj
59366667647
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11825-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080434117
Porezni broj
42647953858
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11827-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081141943
Porezni broj
03893149873
Datum objave
5.6.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/11907-2
Sud
TS Zagreb