Stečajevi


Matični broj
030206033
Porezni broj
38375993121
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7621-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030014367
Porezni broj
38391275554
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7643-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030161139
Porezni broj
88568184904
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7796-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030040091
Porezni broj
87032313304
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7857-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040159099
Porezni broj
06460733419
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/12284-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130053147
Porezni broj
35011168645
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/12364-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
081206880
Porezni broj
14528813729
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/30388-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080853290
Porezni broj
98120677479
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/33935-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080945461
Porezni broj
17367020869
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34051-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081195824
Porezni broj
16215422614
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34052-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080127737
Porezni broj
08824107154
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34054-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080902159
Porezni broj
64673520268
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34057-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080191502
Porezni broj
05555763700
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34100-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081040122
Porezni broj
95045933669
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34153-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080852955
Porezni broj
76449483159
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34155-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081033800
Porezni broj
46276375362
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34156-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081086975
Porezni broj
53572669308
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34159-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081083396
Porezni broj
39017079195
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34332-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080055120
Porezni broj
97203270866
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/34715-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080765431
Porezni broj
32926477034
Datum objave
26.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/34728-2
Sud
TS Zagreb