ADRIS NET d.o.o. u stečaju

Štefanovec 52, 10000   Zagreb ,   Hrvatska
Neaktivan
OIB 90119294420
MBS 080895746
Datum osnivanja 16.1.2014.
Datum zatvaranja 14.10.2022.

Osnovne informacije

Naziv
ADRIS NET d.o.o. za usluge u stečaju
MBS
080895746
OIB
90119294420
Datum osnivanja
16.1.2014.
Datum zatvaranja
14.10.2022.
NKD
M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje;
Veličina poduzeća
Mali
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Zagrebu

Kontakti

tel
09231839XX
web
www.adris-net.hr

Tvrtke na istoj adresi

Štefanovec 52, 10000 Zagreb, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
MINISTRO d.o.o. 25523240347 Robert Gojani
VOI d.o.o. 23512166742 Robert Gojani
MI GRADIMO d.o.o. 44750613994 Nataša Mikulandra

Informacije iz registra

Temeljni kapital
20.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
pružanje usluga informacijskog društva
računalne i srodne djelatnosti
posredovanje u prometu nekretnina
poslovanje nekretninama
zastupanje stranih tvrtki
kupnja i prodaja robe
obavljanjen trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
promidžba (reklama i propaganda)
računovodstveni poslovi
savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
stručni poslovi prostornog uređenja
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
nadzor nad gradnjom
izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
izrada elaborata katastarske izmjere
izrada elaborata tehničke reambulacije
izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
tehničko vođenje katastra vodova
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
izrada geodetskoga projekta
iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
turističke usluge u nautičkom turizmu
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
ostale turističke usluge
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
iznajmljivanje plovila
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
proizvodnja glazbenih instrumenata
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 1.10.2018.
Godina 2017
Obračunsko razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj