Balkan Ex Global j.d.o.o.

Bana Jelačića 13, 42243 Gornje Ladanje, Hrvatska
Aktivan
OIB 68449975819
MBS 070159644
Datum osnivanja 21.3.2018.

Osnovne informacije

Naziv
Balkan Ex Global jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i trgovinu
MBS
070159644
OIB
68449975819
Datum osnivanja
21.3.2018.
NKD
7022 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Varaždinu

Kontakti

tel

E-mail

Tvrtke na istoj adresi

Bana Jelačića 13, 42243 Gornje Ladanje, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik

Informacije iz registra

Temeljni kapital
10,00
Pravni oblik
jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
pružanje usluga informacijskog društva
djelatnost pakiranja
skladištenje robe
djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe
agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
turističke usluge u nautičkom turizmu
turističke usluge u zdravstvenom turizmu
turističke usluge u kongresnom turizmu
turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
usluge turističkog ronjenja
usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
stručni poslovi prostornog uređenja
djelatnosti prostornog uređenja
djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
djelatnost građenja
djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnost ispitivanja
djelatnost prethodnih istraživanja
djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
proizvodnja električnih strojeva i aparata
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
računalne i srodne djelatnosti
promidžba (reklama i propaganda)
zabavne i rekreacijske djelatnosti
sportska priprema
sportska rekreacija
sportska poduka
organiziranje sportskog natjecanja
vođenje sportskih natjecanja
upravljanje i održavanje sportskom građevinom
iznajmljivanje muzičkih, elektroničkih aparata i aparata za kavu
proizvodnja metala i proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
proizvodnja strojeva i uređaja
proizvodnja električne i optičke opreme
proizvodnja električnih strojeva i aparata
poslovanje nekretninama
kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
posredovanje u prometu nekretnina
poljoprivredna djelatnost
ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
proizvodnja sjemena
dorada sjemena
pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
stavljanje na tržište sjemena
proizvodnja sadnog materijala
pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
stavljanje na tržište sadnog materijala
uvoz sadnog materijala
proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
oplođivanje domaćih životinja
trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
ekološka proizvodnja, proizvodnja, prerada i kontrola ekološke hrane
djelatnost za njegu i održavanje tijela
organiziranje seminara, tečajeva i kongresa
poduka iz informatičke djelatnosti
proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
proizvodnja odjeće i obuće
prerada drva i proizvoda od drva i pluta
proizvodnja namještaja
proizvodnja papira i proizvoda od papira
proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
gradnja brodova i čamaca
proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterija) i srodnih proizvoda
popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
uređenje interijera
izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja
inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
projekti iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prijevoza
izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije i sustava sigurnosti
izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćavanja i projekata akustičnosti
građevinsko premjeravanje
izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
izrada elaborata katastarske izmjere
izrada elaborata tehničke reambulacije
izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
tehničko vođenje katastra vodova
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
izrada geodetskoga projekta
iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
stručni nadzor nad:
izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
tehničkim vođenjem katastra vodova
izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
izradom geodetskoga projekta
iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine
izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
geološke i istražne djelatnosti: površinsko mjerenje i promatranje, namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 28.6.2020.
Godina 2019
Obračunsko razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj