EKO PLUS HRVATSKA d.o.o.

Savska cesta 84, 10360   Sesvete ,   Hrvatska
Aktivan
OIB 67242661735
MBS 081387857
Datum osnivanja 13.8.2021.

Osnovne informacije

Naziv
EKO PLUS HRVATSKA d.o.o. za usluge
MBS
081387857
OIB
67242661735
Datum osnivanja
13.8.2021.
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Zagrebu

Kontakti

tel
091955XXXXXXX
E-mail
ekopluXXXXXXX

Tvrtke na istoj adresi

Savska cesta 84, 10360 Sesvete, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
Optimus Elektronika d.o.o. 23192581533 Stjepan Knapić
INTER MONA j.d.o.o. 60713687816 Darko Šindik
ECONS d.o.o. 27370981419 Goran Đurić
GLP consulting d.o.o. 29296280445 ALDIN MECAN
SKOKO j.d.o.o. 64545984304 Leonhard Goran Skoko
ROSES DENT d.o.o. 43044767471 Filip Andjelić
WOOD PLAN d.o.o. u stečaju 52011305498 Irena Puzak
IG niskogradnja d.o.o. 56887325425 Iva Barišić
MATIĆ USLUGE d.o.o. 64713654076 Robert Šilić
DAKINA d.o.o. 80844579891 Živa Moretti
CRONOS d.o.o. 82670716816 Siniša Halaš
H-Baupartner d.o.o. 17410834332 Admir Fazlić
HVAR LIFE d.o.o. 99697706232 Barry Phillip Raynes
GM Sesvete za montažu vrata, prozora i staklenih fasada d.o.o. 07000548067 Ana Glavić
PEVEX d.d. 73660371074
IG visokogradnja d.o.o. 79378764069 Iva Barišić
MI - RO STANOGRADNJA j.d.o.o. 83190803508 Miroslav Županić
Inter systems d.o.o. 65536105416 Josip Časni
CESTOVNA GRADNJA SUDAR d.o.o. 37679323155 Iva Barišić
TIKO PRO d.o.o. 32729493603 TIKO PRO d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3768767000, Naziv registra: Poslovni registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni registar Slovenije
PROGRAMMATIC d.o.o. 72792582714 ENDRA, INOVATIVNE REŠITVE, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3297608000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar Slovenija, Nadležno tijelo: Slovenija
PORTAL AFC d.o.o. 40560293166 Bee.Activities društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, pod MBS: 080954841, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu
TINSMITH j.d.o.o. u stečaju 37351564061 Marko Belinić
PERFORMANCE CARS d.o.o. 24782915575 Baldo Schmuch
Bee.Activities d.o.o. 63082935510 BEE FAMILY OFFICE, Francuska, Broj iz registra: 419 218 391, Naziv registra: Trgovački sud u Parizu, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu
BRICOSTORE NEKRETNINE ŽITNJAK d.o.o. 42150143978 BEE FAMILY OFFICE, Francuska, Broj iz registra: 419 218 391, Naziv registra: Trgovački sud u Parizu, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu
DEMURE ENERGY d.o.o. u stečaju 53217462607 Milka Kovačić
ACTIVE DENOV d.o.o. 41839859561 Milka Kovačić
MENDOSUS d.o.o. 63428627604 Vladimir Bakotić
BIESSEN PHARMA d.o.o. 34696991176 Ana Băleanu
Your Light d.o.o. 28283193607 Jelena Blašković
POWER PEOPLE INTERNATIONAL d.o.o. 00625897214 Stjepan Pejić
SIMTEC Croatia d.o.o. 53233192360 SIMTEK - Logismiko kai ipiresies, anonimi eteria, Grčka, Broj iz registra: 58444304000, Naziv registra: Opći trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovačka i industrijska (gospodarska) komora Thessaloniki (T.I.KTh.)
Adtexo Europe d.o.o. 05031558048 Adi Kurtović
Zen Spot d.o.o. 60927645326 Uroš Čimžar
EPIC BRANDS j.d.o.o. 80560703541 Miloš Milinčić
JOVANOVIĆ PRODUKT j.d.o.o. 62516833961 Saša Jovanović
IG instalacije d.o.o. 10421311882 Iva Barišić
RIDE ALONG j.d.o.o. 91717782730 Marko Damjanović
BRICOSTORE-NEKRETNINE d.o.o. 67080694365 BEE FAMILY OFFICE, Francuska, Broj iz registra: 419 218 391, Naziv registra: Trgovački sud u Parizu, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu
URBAN MASTIFF j.d.o.o. 91887251432 David Ratko Vrban
TROPIKA Green Boutique j.d.o.o. 42920284387 Magdalena Hodak

Informacije iz registra

Temeljni kapital
201.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
skladištenje robe
prekrcaj tereta
djelatnost pakiranja
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
usluge informacijskog društva
premještanje vozila
tehnički pregledi vozila
pružanje željezničkih usluga
djelatnost željezničkog prijevoza
komercijalni zračni prijevoz
linijski zračni prijevoz
operativne usluge u zračnom prometu
pomorska kabotaža
obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
djelatnost iznajmljivanja plovila
pomorski agencijski poslovi
prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
međunarodni linijski pomorski promet
povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)
univerzalna poštanska usluga
zamjenske poštanske usluge
ostale poštanske usluge
izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
stručni poslovi prostornog uređenja
djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
djelatnost uređenja interijera
uređenje i održavanje krajolika
čišćenje svih vrsta objekata
posredovanje u prometu nekretnina
poslovanje nekretninama
poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
poslovi održavanja javnih cesta
turističke usluge u nautičkom turizmu
turističke usluge u zdravstvenom turizmu
turističke usluge u kongresnom turizmu
turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
usluge turističkog ronjenja
usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija
djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
sportska priprema
sportska rekreacija
sportska poduka
upravljanje i održavanje sportskom građevinom
djelatnost nakladnika
distribucija tiska
djelatnost javnog informiranja
djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
audiovizualne djelatnosti
djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
promet audiovizualnih djela
javno prikazivanje audiovizualnih djela
komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
proizvodnja hrane i pića
poljoprivredna djelatnost
ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
stručni poslovi zaštite okoliša
gospodarsko korištenje prirodnih dobara
stručni poslovi zaštite od buke
gospodarenje otpadom
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
računalne i srodne djelatnosti
računovodstveni poslovi
usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
administrativne djelatnosti
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
promidžba (reklama i propaganda)
upravljačke djelatnosti holding društava
održavanje i popravak motornih vozila
proizvodnja namještaja
popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
proizvodnja energije
prijenos, odnosno transport energije
skladištenje energije
distribucija energije
tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, kartata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih (kompjutorskih) pisača, fotokopiranja i termokopiranja
umnožavanje snimljenih zapisa
web dizajn
grafički dizajn
industrijski dizajn
organiziranje seminara i tečajeva, kongresa, savjetovanja, kreativnih radionica i promocija, koncerata, revija, audicija, izložbi i zabavnih igara
proizvodnja naftnih derivata
transport nafte naftovodima
transport naftnih derivata produktovodima
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
trgovina na veliko naftnim derivatima
trgovina na malo naftnim derivatima
skladištenje nafte i naftnih derivata.
skladištenje ukapljenog naftnog plina
trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
proizvodnja tekstila
proizvodnja odjeće
dorada i bojenje krzna
proizvodnja kože i proizvoda od kože
djelatnost druge obrade otpada
djelatnost oporabe otpada
djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
djelatnost prijevoza otpada
djelatnost sakupljanja otpada
djelatnost trgovanja otpadom
djelatnost zbrinjavanja otpada
djelatnost ispitivanja i analize otpada
proizvodnja obuće