MARE ARCTI, d.o.o.

Šoltanska 30, 21000 Split, Hrvatska
Aktivan
OIB 33139681967
MBS 060282433
Datum osnivanja 12.6.2012.

Osnovne informacije

Naziv
MARE ARCTI, d.o.o. za građenje i usluge
MBS
060282433
OIB
33139681967
Datum osnivanja
12.6.2012.
NKD
M7112 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje;
Veličina poduzeća
Mali
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Splitu

Kontakti

tel

Tvrtke na istoj adresi

Šoltanska 30, 21000 Split, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
POLIKLINIKA DERMA KOSOR d.o.o. 28307217891 Olga Kosor
PEKARA BIŠKIĆ d.o.o. 87071241220 Slobodan Curnić

Informacije iz registra

Temeljni kapital
20.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
stručni poslovi prostornog uređenja
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
nadzor nad gradnjom
podmorski i podvodni radovi
tehničko savjetovanje
tehničko ispitivanje i analiza
posredovanje u prometu nekretnina
poslovanje nekretninama
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
čišćenje svih vrsta objekata
vađenje kamena, pijeska i gline
rezanje, oblikovanje i obrada kamena
proizvodnja cementa, vapna i gipsa
proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
proizvodnja metala
proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
proizvodnja asfaltne mase
poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
poslovi održavanja javnih cesta
gradnja, održavanje, preinaka i popravak brodova i čamaca
instaliranje industrijskih strojeva i opreme
kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
promidžba (reklama i propaganda)
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
računovodstveni poslovi
financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
davanje savjeta i pomoć poduzećima i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije
izrada procjene opasnosti
ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
prijevoz za vlastite potrebe
usluge skladištenja plovila
privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
međunarodni linijski pomorski promet
povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
djelatnost prijevoza opasnih tvari
lučke djelatnosti
opskrba pitkom vodom
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
prijevoz putnika u javnom prometu
održavanje čistoće
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
stručni poslovi zaštite od buke
stručni poslovi zaštite okoliša
skupljanje otpada za potrebe drugih
prijevoz otpada za potrebe drugih
posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
uvoz otpada
izvoz otpada
skladištenje robe
djelatnost otpremništva
turističke usluge u nautičkom turizmu
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car)
iznajmljivanje motocikla, bicikli
taksi prijevoz na kopnu i vodi
održavanje i popravak motornih vozila
iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
pružanje usluga smještaja
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
djelatnosti pakiranja
izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova inozemnoj osobi u Hrvatskoj
organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih manifestacija, tribina, priredbi
usluge prevođenja
usluge fotokopiranja
računalno programiranje
savjetovanje u vezi s računalima
upravljanje računalnom opremom i sustavom
obrada podataka
izrada i upravljanje bazama podataka
internetski portali
uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
izdavanje softvera
izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja informatike i računalnih djelatnosti
popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
popravak i instaliranje električke, elektroničke i optičke opreme
tečajevi za korištenje računala, informatičke opreme i programskih alata
djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela
proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
usluge certificiranja elektroničkog potpisa
pružanje usluga informacijskog društva
djelatnost nakladnika
distribucija tiska
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 28.4.2018.
Godina 2017
Obračunsko razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj