TRAG d.o.o.

Vukovarska 30, 20000, Dubrovnik, Hrvatska
Aktivan
OIB 82436524712
MBS 090027968
Datum osnivanja 26.10.2009.

Osnovne informacije

Naziv
TRAG d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor
MBS
090027968
OIB
82436524712
Datum osnivanja
26.10.2009.
NKD
F4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada;
Veličina poduzeća
Mali
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Dubrovniku

Kontakti

tel
0203568XX
0203568XX
0203569XX
0203569XX
09121197XX
09154066XX
09933675XX
|
E-mail
trag@trag.hr

Prethodne adrese tvrtke

Adresa od do
Vukovarska 30 14.8.2013. -
Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Vukovarska 36 od osnivanja 14.8.2013.

Tvrtke na istoj adresi

Vukovarska 30, 20000, Dubrovnik, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
MEDITERAN ULAGANJA d.o.o. 97676552488 Stéphane Olivier Jaquemet
DORIA d.o.o. 91315521528 Josip Pende
STATIČKI SUSTAV d.o.o. 14418961620 Mato Raič
OPTIMA FORMA DUBROVNIK d.o.o. 88379595365 Nikša Tripković
RAGUSA TRADE NEKRETNINE d.o.o. 28914506007 Mladen Šobot
ADRIANA JAHTE d.o.o. 03216347766 Peter Age Hiemstra
KLIK INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. 04588976369 JOSIP ŽMIKIĆ
JADRANSKA PUTOVANJA d.o.o. 29704588638 Mihajlo Tešić
KONSTANTIN d.o.o. 89772950052 KONSTANTIN KOVALENKO
GEO BUŠENJE d.o.o. 63580041281 Valento Šutalo
ARTILUK PROJEKT d.o.o. 49712462480 Nijaz Skenderagić
INFINITY PROJECT d.o.o. 29233918391 Alija Velagić
DUHAN DUBROVNIK d.o.o. 18188952498 Nikša Franović
DUBROVNIK CATERING d.o.o. 33163112248 Lukša Franković
DOSTUPAN STAN d.o.o. 22627242889 Azamjon Nasriddinov
APOZITO d.o.o. 29512519570 Hrvoje Tokić
STUDIO VOLAT d.o.o. 00126300823 Srđan Svilokos
DUBROVAČKA PIVOVARA d.o.o. 15794843589 ŽELJKO ERAK
KAPETAN d.o.o. 16183604470 Valento Šutalo
MACS d.o.o. 43275959201 TRAG d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, pod MBS: 090027968, upisan kod: Trgovački sud u Dubrovniku
DUHAN d.o.o. 84143469050 Linda Pincevic
Poliklinika ČELINA u likvidaciji 87307920340 Pero Čelina
PORTA RAGUSA j.d.o.o. 64293921737 Dario Ševelj
ACCONTO d.o.o. 47832993005 Sandra Jankuleska
CREATIVE EVENTS j.d.o.o. 09022441968 Iris Prigl
BARBIERI COMPANY d.o.o. 26437188192 Blago Vuković Barbieri
ICE 87 d.o.o. 03871921498 Ervin Zukanović
Ragusa Bus 33902441873 VESNA LUKIĆ
BAN GATE d.o.o. 10105085159 Ena Bilalović
ESTAS DUBROVNIK d.o.o. 67738563627 Kemal Vukotić
DOLABELLA HEIGHTS d.o.o. 58145621489 KREŠIMIR VUJNOVIĆ
TOLENTINO d.o.o. 59716512640 Michael Anthony Freedman
SOLACE d.o.o. 64020781207 Peter Jakobsen
DRIVEN YACHTING d.o.o. 49598668692 IVAN ĆORIĆ
FLY AWAY d.o.o. 17825643233 FLY AWAY - TRAVEL AGENCY d.o.o., Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: 65-01-0911-19, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Općinski sud u Sarajevu
NEW LEAF d.o.o. 93023110005 Domagoj Ivan Tomašić
HABITAT GEO d.o.o. 76587659141 Mladen Galinović

Informacije iz registra

Temeljni kapital
10.955.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
Nadzor nad gradnjom
Zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina (vapna, krede, sadre, gipsa i kamena)
Vađenje šljunka i pijeska
Proizvodnja ambalaže od drva
Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
Proizvodnja gotove betonske smjese i ostalih proizvoda od betona, gipsa i slično
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
Proizvodnja građevinske stolarije od metala
Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
Stručni nadzor nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
Stručni nadzor nad izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
Iskolčenje građevina
Stručni nadzor nad iskolčenjem građevina
Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
Stručni nadzor nad izradbom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
Geodetski radovi u komasacijama
Poslovanje nekretninama
Izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja, izrada i izvedba projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike industrije i sustava sigurnosti
Eksploatacija mineralnih sirovina
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
Prijevoz za vlastite potrebe
Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
Turističke usluge u nautičkom turizmu
Organiziranje i osiguravanje djelovanja arbitražnih sudova
Stručni poslovi zaštite okoliša
Geološka istraživanja i utvrđivanja sastava i građe zemljine kore
Geološka istraživanja prije izgradnje objekta
Hortikulturalno uređenje i rasadnici
Izrada projekata, studija i analiza za pretpristupne i strukturne instrumente Europske unije
Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.6.2023.
Godina 2022
Obračunsko razdoblje 1.1.2022. - 31.12.2022.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj