VEMO TRADE d.o.o.

Ivana Đurkana 9, 48000   Koprivnica ,   Hrvatska
Aktivan
OIB 15094174707
MBS 010013669
Datum osnivanja 16.12.1995.

Osnovne informacije

Naziv
VEMO TRADE trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
MBS
010013669
OIB
15094174707
Datum osnivanja
16.12.1995.
NKD
C1721 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona;
Veličina poduzeća
Mali
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Bjelovaru

Kontakti

tel
048831XXXXXXX
|
04822XXXXXXX
04822XXXXXXX
09830XXXXXXX
048220XXXXXXX
048831XXXXXXX
048626XXXXXXX
048625XXXXXXX
fax
048220XXXXXXX
E-mail
ured@vXXXXXXX
|
davor.XXXXXXX
web
www.veXXXXXXX
|
https:XXXXXXX

Informacije iz registra

Temeljni kapital
3.050.000,00
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Pružanje usluga u trgovini
Zastupanje inozemnih tvrtki
Upravljanje slobodnim zonama
Proizvodnja vrećica i vrećica od papira
Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
Proizvodnja papira i kartona
Usluge informacijskog društva
Oglašavanje putem interneta
Prodaja putem interneta
Promidžba (reklama i propaganda)
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Grafički i web dizajn
Turističke usluge u nautičkom turizmu
Turističke usluge aktivnog ili pustolovnog turizma
Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodnih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
Usluge turističkog ronjenja
Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
Djelatnost kampova i iznajmljivanja prostora za kampiranje
Hoteli i hosteli te restorani
Hoteli i hosteli te sličan smještaj
Ostali smještaj
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
Posredovanje u prometu nekretnina
Poslovanje nekretninama
Davanje vlastitih nekretnina u zakup i na upravljanje
Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Stručni poslovi prostornog uređenja
Djelatnost prostornog uređenja i gradnje
Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
Djelatnost upravljanja projektom gradnje
Završni radovi u graditeljstvu
Čišćenje svih vrsta objekata
Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme
Usluge skladištenja
Trgovina motornim vozilima, motociklima, brodovima, čamcima i strojevima
Iznajmljivanje motornih vozila, motocikla, brodova, čamaca i strojeva
Posredovanje u kupnji motornih vozila, motocikla, brodova, čamaca i strojeva
Servis, popravak i održavanje svih vrsta motornih vozila, plovila i strojeva
Djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
Djelatnost autopraonica te pranja i čišćenja motornih vozila
Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i slično
Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
Djelatnost proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
Poduzetničko i poslovno savjetovanje
Izrada različitih projekata, poslovnih i investicijskih elaborata u postupku pribavljanja poticajnih sredstava ili sredstava za dobivanje iz europskih fondova
Organiziranje stručnih seminara iz oblasti financija i investicija, stručnih skupova i kongresa te prijava i tehnička podrška u podnošenju zahtjeva za dobivanje sredstava iz europskih fondova
Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem koje se sastoji od davanja savjeta pojedincima ili trgovačkim društvima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke funkcije te izrada nacrta za knjigovodstvene troškove i proračunske kontrole
Posredovanje u sklapanju financijskih ugovora
Poduka iz menadžmenta, financija, marketinga i upravljanja ljudskim potencijalima
Usluge vezane uz poslove kreditiranja, prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
Djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe
Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
Čišćenje i održavanje svih vrsta objekata
Djelatnost druge obrade otpada
Djelatnost oporabe otpada
Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
Djelatnost prijevoza otpada
Djelatnost sakupljanja otpada
Djelatnost trgovanja otpadom
Djelatnost zbrinjavanja otpada
Gospodarenje otpadom
Djelatnost ispitivanja i analize otpada
Djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina
Poljoprivredna djelatnost
Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
Stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unupređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
Proizvodnja sjemena
Dorada sjemena
Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
Stavljanje na tržište sjemena
Proizvodnja sadnog materijala
Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
Stavljanje na tržište sadnog materijala
Uvoz sadnog materijala
Djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
Promet gnojivima i poboljšivačima tla
Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
Oplođivanje domaćih životinja
Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
Gospodarenje lovištem i divljači
Gospodarenje šumama
Kooperativna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
Uzgoj i prodaja poljoprivrednih usjeva i žitarica te vrtnog i ukrasnog bilja
Proizvodnja energije
Prijenos, odnosno transport energije
Skladištenje energije
Distribucija energije
Upravljanje energetskim objektima
Opskrba energijom
Trgovina energijom
Organiziranje tržišta energijom
Proizvodnja električne energije
Prijenos električne energije
Distribucija električne enrgije
Organiziranje tržišta električne energije
Opskrba električnom energijom
Trgovina električnom energijom
Proizvodnja toplinske energije
Opskrba toplinskom energijom
Distribucija toplinske energije
Djelatnost kupca toplinske energije
Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja, te solarnih sistema
Transfer tehnologije i obnovljivih izvora energije
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih/alternativnih izvora: solarna energija
Financije
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.4.2020.
Godina 2019
Obračunsko razdoblje 1.1.2019. - 31.12.2019.
Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj