ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, Hrvatska
Aktivan
OIB 89666864899
MBS 020007983

Osnovne informacije

Naziv
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
MBS
020007983
OIB
89666864899
NKD
Q8622 - Djelatnosti specijalističke medicinske prakse;
Registarsko tijelo
Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu

Kontakti

tel

fax
E-mail
web

Tvrtke na istoj adresi

Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, Hrvatska
Naziv OIB Vlasnik
Županijski dom zdravlja Karlovac - KARLOVAČKA ŽUPANIJA
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI 82576314825 KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 81321900129 Karlovačka županija
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 81499488050 Karlovačka Županija
RSKŽ 86616233520 ŽELJKO ŠANČIĆ
REPULEC j.d.o.o. 11887909850 Kristina Repulec
MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN 80934308206

Informacije iz registra

Temeljni kapital
1.799.356,07
Pravni oblik
ustanova
Djelatnost
Zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
Provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
Prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
Prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti, na razini Karlovače županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
Kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Karlovačke županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
Provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
Analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
Provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
Surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
Prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Karlovačke županije
Obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za područje Karlovačke županije
Prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Karlovačke županije
Sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva za područje Karlovačke županije
Sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
Sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti
Obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Karlovačke županije
Može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
Obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima
Djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti, te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti na području Karlovačke županije