Stečajevi


Matični broj
080848581
Porezni broj
19528491276
Datum objave
19.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/23395-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080736349
Porezni broj
54808957912
Datum objave
19.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/23771-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120005892
Porezni broj
95932145581
Datum objave
19.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/23802-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030149940
Porezni broj
81560053719
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3222-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030170352
Porezni broj
71146606805
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3170-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030177893
Porezni broj
09176484319
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3178-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030194140
Porezni broj
06464094251
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3221-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040145889
Porezni broj
30182032532
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3234-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040004184
Porezni broj
49007656128
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3260-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080643393
Porezni broj
91440977148
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o potvrdi stečajnog plana
Poziv na broj
Tt-19/21430-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080607810
Porezni broj
58454428908
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o potvrdi stečajnog plana
Poziv na broj
Tt-19/22922-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040217985
Porezni broj
90784618978
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3230-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130076671
Porezni broj
01585181182
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3231-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130050794
Porezni broj
51292807770
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3232-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130068374
Porezni broj
48330697014
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3250-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130059412
Porezni broj
81928708571
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3251-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
081138122
Porezni broj
26092058739
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/23056-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030184044
Porezni broj
99777848340
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3240-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
080881524
Porezni broj
16885498172
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/22774-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
070110113
Porezni broj
64600767047
Datum objave
18.6.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa zabilježba
Poziv na broj
Tt-19/2034-2
Sud
TS Varaždin