Stečajevi


Matični broj
030187796
Porezni broj
25288480008
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5743-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030182967
Porezni broj
67793026120
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5588-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
130063780
Porezni broj
96336486995
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4942-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130062117
Porezni broj
34321694886
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4945-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130059130
Porezni broj
45508162695
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4956-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040294606
Porezni broj
67058635115
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4964-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040281329
Porezni broj
71974930605
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4965-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130055667
Porezni broj
09923388483
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4967-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070079417
Porezni broj
90842860674
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3119-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070138070
Porezni broj
90717125648
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3120-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
081035073
Porezni broj
78847666869
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33921-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080795300
Porezni broj
22272447886
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34087-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080359324
Porezni broj
48408135815
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34090-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080147821
Porezni broj
73622788147
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34091-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081065899
Porezni broj
99722064760
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34104-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080845048
Porezni broj
45710182930
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34106-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080974219
Porezni broj
99594190921
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34184-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080987178
Porezni broj
77087128171
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34194-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080432355
Porezni broj
64014438047
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34196-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081018667
Porezni broj
02929063946
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34198-2
Sud
TS Zagreb