Stečajevi

Datum objave Vrsta proceduralnog akta Vrsta postupka DUŽNIK Matični broj Porezni broj Poziv na broj Datum djela
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Zagreb JET SET AIRLINES d.o.o. u stečaju 080428897 79133384421 Tt-17/24189-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Zagreb JET SET AIRLINES d.o.o. u stečaju 080428897 79133384421 Tt-17/24189-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb PARK 45 N d.o.o. u stečaju 080792731 33697309790 Tt-17/24195-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb PARK 45 N d.o.o. u stečaju 080792731 33697309790 Tt-17/24195-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb TRGOVINA KOŠUTE d.o.o. u stečaju 080934627 06605238786 Tt-17/24197-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb MARKALI j.d.o.o. u stečaju 080973816 18137330099 Tt-17/24198-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb KLEKAR PRIJEVOZ j.d.o.o. u stečaju 081003523 53826117700 Tt-17/24199-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb LEDICE d.o.o. u stečaju 080719811 08649474933 Tt-17/24208-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb LEDICE d.o.o. u stečaju 080719811 08649474933 Tt-17/24208-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb EMPORIJ GLOBAL d.o.o. u stečaju 080768846 94307423681 Tt-17/25096-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb BLJUZGA d.o.o. u stečaju 080802155 90390519249 Tt-17/25097-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb INTERORKAN d.o.o. u stečaju 080460514 88275819263 Tt-17/25098-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb MARINI PAK d.o.o. u stečaju 080711948 61678271706 Tt-17/25176-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb TIM KEŠER j.d.o.o. u stečaju 080964877 72431149799 Tt-17/25177-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb OPTIMUM PROMET d.o.o. u stečaju 120004156 65020656755 Tt-17/25178-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb AZIJSKI TEHNOLOŠKO ENERGETSKI CENTAR d.o.o. u stečaju 080760727 88238048906 Tt-17/25327-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb CUCMAR j.d.o.o. u stečaju 080818877 61875268706 Tt-17/25328-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb AS-METAL d.o.o. u stečaju 080328609 08810333877 Tt-17/25346-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb SINIŠA-RENT j.d.o.o. u stečaju 080966384 83001810060 Tt-17/25347-2 24.6.2017.
24.6.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin TRGOVINA-ŽULJ d.o.o. u stečaju 010046290 89036788779 Tt-17/2747-3 24.6.2017.