Stečajevi


Matični broj
130061091
Porezni broj
99917578695
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4631-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130053938
Porezni broj
80159527606
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4637-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
081171030
Porezni broj
66068735455
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31476-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081054210
Porezni broj
44816481040
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31814-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080442133
Porezni broj
49127304273
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31827-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081067618
Porezni broj
67395772795
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31887-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
010041212
Porezni broj
58652346836
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31954-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080326654
Porezni broj
03401837652
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31981-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080894350
Porezni broj
27144661104
Datum objave
21.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/32031-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060214016
Porezni broj
35370484106
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5968-2
Sud
TS Split
Matični broj
060168377
Porezni broj
43507831507
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/6180-2
Sud
TS Split
Matični broj
070049614
Porezni broj
63649041724
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2893-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080962172
Porezni broj
38220199697
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/30836-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080917128
Porezni broj
19082715443
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/30982-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080859756
Porezni broj
73304161332
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31166-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081000969
Porezni broj
67416348988
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31213-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080881557
Porezni broj
27584964913
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31317-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080975553
Porezni broj
68910384919
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31318-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080721162
Porezni broj
29336526223
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31544-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060116107
Porezni broj
35729716979
Datum objave
20.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31611-2
Sud
TS Zagreb