Stečajevi

Datum objave Vrsta proceduralnog akta Vrsta postupka DUŽNIK Matični broj Porezni broj Poziv na broj Datum djela
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Osijek PLAMEN d.o.o. u stečaju 030096010 25342657073 Tt-17/2070-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Osijek MULTIPLIKATOR j.d.o.o. u stečaju 030137793 06754579677 Tt-17/2125-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Osijek I.T.CAFFE j.d.o.o. u stečaju 030130097 20460912621 Tt-17/2140-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Osijek - SS Slavonski Brod EKO-BRIK d.o.o. u likvidaciji 030137451 22371082929 Tt-17/2134-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Rijeka Poliklinika za oftalmologiju DR. LUCIANA PAVIĆEVIĆ 040071094 96002218114 Tt-17/2053-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Rijeka JADRAN NEKRETNINE d. o. o. 040189033 72160339419 Tt-17/2054-3 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Rijeka AIAS MIRON d. o. o. 040258547 11828621150 Tt-17/2055-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Split - SS Dubrovnik EMUNDO SOLAR d.o.o. 060283194 92815747880 Tt-17/2838-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka TS Split - SS Dubrovnik OMNIA GRADNJA d.o.o. u stečaju 060272144 21620646909 Tt-17/2843-1 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin RENJAK d.o.o. 010032620 02143949512 Tt-17/1334-3 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin PTG j.d.o.o. 070129964 17327222021 Tt-17/1341-3 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Varaždin MIHIN d.o.o. 070035377 70597039145 Tt-17/1357-3 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Zadar GOTO INŽENJERING j.d.o.o. 110042429 48038379611 Tt-17/1147-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Zadar VICTORIA d.o.o. 110023343 63398278981 Tt-17/1292-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Zadar ŠPIC d.o.o. 110024209 86613504238 Tt-17/1341-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka TS Zadar D.B.PACTOR,d.o.o. "u likvidaciji" 060103196 82969528792 Tt-17/771-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Zagreb MAXI d.o.o. 080617501 83395409023 Tt-17/11935-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb MESO PROMET PAVIĆ d.o.o. 080405127 84425737876 Tt-17/12161-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb ZEJFA METAL d.o.o. 080627272 68636364660 Tt-17/12166-2 25.3.2017.
25.3.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb CONCORDES DUO j.d.o.o. 080850525 82796018699 Tt-17/12177-2 25.3.2017.