Stečajevi


Matični broj
030089877
Porezni broj
74219666779
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2961-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030160988
Porezni broj
87093711846
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2993-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030174811
Porezni broj
20119271364
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2997-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030167429
Porezni broj
77313384735
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3000-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030163089
Porezni broj
34256922867
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3001-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040016740
Porezni broj
56243843109
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2705-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040228767
Porezni broj
74187213476
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/3314-1
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040253045
Porezni broj
43760731533
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/3315-1
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060275186
Porezni broj
56701820838
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/4346-1
Sud
TS Split
Matični broj
070126255
Porezni broj
59743417220
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1814-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070156457
Porezni broj
12806278034
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1820-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
110058433
Porezni broj
17022689766
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2090-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
080813400
Porezni broj
08299470620
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-18/34806-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080543454
Porezni broj
52986017481
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19030-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080869882
Porezni broj
00789097607
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19044-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081077677
Porezni broj
88827491588
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19049-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080459657
Porezni broj
30572341425
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19100-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080362834
Porezni broj
46484533286
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19103-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081029098
Porezni broj
65095511766
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19108-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080942776
Porezni broj
17963289712
Datum objave
22.5.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/19110-2
Sud
TS Zagreb