Stečajevi


Matični broj
090016367
Porezni broj
70939647979
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/131-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
040188565
Porezni broj
90457531522
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/333-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130015032
Porezni broj
16547254871
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/313-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040336019
Porezni broj
28382308276
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/317-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130063458
Porezni broj
15121566905
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/318-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060143538
Porezni broj
46592303968
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/129-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060326761
Porezni broj
39569423465
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/130-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060293203
Porezni broj
24058179964
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/529-1
Sud
TS Split
Matični broj
080049780
Porezni broj
25584996763
Datum objave
19.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2509-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080443005
Porezni broj
66467580746
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1847-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080117238
Porezni broj
58681530186
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1899-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030167994
Porezni broj
93311629098
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/303-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040371319
Porezni broj
86841075095
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/289-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040349734
Porezni broj
70015094176
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/291-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080970197
Porezni broj
27711755760
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1546-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081037766
Porezni broj
81597432561
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1867-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080242265
Porezni broj
04557132146
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1990-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120001678
Porezni broj
94338414989
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1810-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030139310
Porezni broj
16334129063
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/191-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
040015610
Porezni broj
25503981805
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/273-2
Sud
TS Rijeka