Stečajevi


Matični broj
060372069
Porezni broj
61946762819
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1371-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030101454
Porezni broj
18036702703
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4240-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030148161
Porezni broj
36307586088
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4242-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030176876
Porezni broj
00066787908
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4244-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030198691
Porezni broj
47697903459
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4246-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030200456
Porezni broj
74285981665
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4248-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040336449
Porezni broj
78753671503
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3747-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060166890
Porezni broj
48543505968
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/5365-2
Sud
TS Split
Matični broj
070012225
Porezni broj
51631089795
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/2367-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080955789
Porezni broj
24655339655
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/21069-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080536517
Porezni broj
58365717953
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/25995-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081064200
Porezni broj
32391441799
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26150-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080498654
Porezni broj
57142264553
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26164-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081007979
Porezni broj
89213331452
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26277-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080714392
Porezni broj
15442308843
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26365-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080166041
Porezni broj
97848529183
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26701-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080662837
Porezni broj
19466359042
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/26742-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080415518
Porezni broj
99643592433
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-19/26954-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081061470
Porezni broj
98606437912
Datum objave
18.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/26696-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
030172821
Porezni broj
27072559677
Datum objave
17.7.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4203-2
Sud
TS Osijek