Osnovano

Stečajevi

Stečaj
Rezultati pretrage
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
SANDARIVA j.d.o.o. u stečaju
Matični broj
081006371
Porezni broj
55469631643
Poziv na broj
Tt-18/14468-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
TOMO I ANTUN j.d.o.o. u stečaju
Matični broj
080900851
Porezni broj
88643167057
Poziv na broj
Tt-18/17919-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
ELIT MONT d.o.o. - u stečaju
Matični broj
080773329
Porezni broj
58472510510
Poziv na broj
Tt-18/17922-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
VET3LSM j.d.o.o. u stečaju
Matični broj
080898087
Porezni broj
73479175588
Poziv na broj
Tt-18/17928-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
JOBER j.d.o.o. u stečaju
Matični broj
081004921
Porezni broj
55345651243
Poziv na broj
Tt-18/18305-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
SPORT MUNDUS d.o.o. u stečaju
Matični broj
080645936
Porezni broj
99703916720
Poziv na broj
Tt-18/19393-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
ALTERNUS-GAŠINCI d.o.o. u stečaju
Matični broj
080622662
Porezni broj
81708750278
Poziv na broj
Tt-18/19394-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
MARAS ROTA d.o.o. u stečaju
Matični broj
080634155
Porezni broj
74959778493
Poziv na broj
Tt-18/19395-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
ANDAN TRADE d.o.o. u stečaju
Matični broj
080089890
Porezni broj
42947169801
Poziv na broj
Tt-18/19423-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
INDUSTROGRADNJA d.o.o. u stečaju
Matični broj
080757056
Porezni broj
34658363668
Poziv na broj
Tt-18/19428-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
AUTO GEMMA d.o.o.- u stečaju
Matični broj
080646628
Porezni broj
12359337529
Poziv na broj
Tt-18/19429-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
PULLUS, d.o.o. - u stečaju
Matični broj
080445530
Porezni broj
50554573017
Poziv na broj
Tt-18/19486-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
EUROGAM d.o.o. - u stečaju
Matični broj
080657671
Porezni broj
11127755252
Poziv na broj
Tt-18/19489-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
LUPUS GRADNJA j.d.o.o. - u stečaju
Matični broj
080814669
Porezni broj
58131462294
Poziv na broj
Tt-18/19594-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
IGNIS MEDIA d.o.o. u stečaju
Matični broj
080820499
Porezni broj
26879014824
Poziv na broj
Tt-18/19666-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Vrsta postupka
TS Zagreb - SS Karlovac
DUŽNIK
M ENERGIJA d.o.o. - u stečaju
Matični broj
020045101
Porezni broj
10487249736
Poziv na broj
Tt-18/19890-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
RAIN AIR d.o.o. u stečaju
Matični broj
080403418
Porezni broj
37144498637
Poziv na broj
Tt-18/20112-2
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
FARMOKOR INTERNATIONALIS d.o.o. u stečaju
Matični broj
080692631
Porezni broj
32870862615
Poziv na broj
Tt-18/20392-1
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
DUBRAVA GRADNJA d.o.o. u stečaju
Matični broj
080313720
Porezni broj
99390036462
Poziv na broj
Tt-18/20395-1
Datum djela
19.5.2018.
Datum objave
19.5.2018.
Vrsta proceduralnog akta
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Vrsta postupka
TS Zagreb
DUŽNIK
LEE VEZ d.o.o. u stečaju
Matični broj
080106508
Porezni broj
81972630130
Poziv na broj
Tt-18/20407-1
Datum djela
19.5.2018.