Stečajevi

Datum objave Vrsta proceduralnog akta Vrsta postupka DUŽNIK Matični broj Porezni broj Poziv na broj Datum djela
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Zagreb - SS Karlovac DEMIN-KA d.o.o. u stečaju 020025454 81773266000 Tt-17/31835-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin MONTEUR j.d.o.o. - u stečaju 070137403 66304964884 Tt-17/3554-3 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin NILAN DIZAJN j.d.o.o. - u stečaju 070123051 18493507804 Tt-17/3555-3 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Pazin ŠERIĆ GRADITELJSTVO d.o.o. - u stečaju 040074206 96821585031 Tt-17/4981-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Pazin TRITON SPORT j.d.o.o. - u stečaju 130055281 46513945572 Tt-17/4982-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Pazin MAKS PLUS d.o.o. - u stečaju 040281976 97562357902 Tt-17/4983-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka TS Pazin A. RIMAC d.o.o. - u stečaju 130005826 32946895224 Tt-17/4986-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Split ECOOPERATIVA d. o. o. - u stečaju 040048667 71394193474 Tt-17/7604-3 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Varaždin PLEH TIM d.o.o. - u stečaju 070078750 55919982315 Tt-17/3533-3 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Zadar Adria Kamen, d.o.o. - u stečaju 080291152 31947920748 Tt-17/3230-1 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Zadar IVIĆ RESIST j.d.o.o. - u stečaju 110045355 11170877188 Tt-17/3232-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb K.M. INSTALACIJE d.o.o. - u stečaju 080445870 24563393614 Tt-17/31513-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb STANOVI ZAGREB d.o.o. - u stečaju 080524401 24262177100 Tt-17/31514-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb BIZOLOVKA j.d.o.o. - u stečaju 080815532 51435892692 Tt-17/31515-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb MODE PROMOCIJA d.o.o. - u stečaju 080694320 27585417551 Tt-17/31575-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb LUDOVIC I GABOR d.o.o. - u stečaju 080463507 28231971701 Tt-17/31614-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb BUTOMIR d.o.o. - u stečaju 080499591 58166478115 Tt-17/31624-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb POZDERAC USLUGE j.d.o.o. - u stečaju 080893568 30216342051 Tt-17/31625-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb BOSILJAK d.o.o. - u stečaju 080727532 45908667453 Tt-17/31626-2 19.8.2017.
19.8.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja TS Zagreb MESO-PROMET TONČEK d.o.o. - u stečaju 080806159 58396197490 Tt-17/31684-2 19.8.2017.