Stečajevi


Matični broj
030183855
Porezni broj
16306169615
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6123-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030180188
Porezni broj
75373650567
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6127-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030158143
Porezni broj
10866745465
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6365-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
060305638
Porezni broj
42908827715
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3442-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070098487
Porezni broj
93149697023
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3471-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080439121
Porezni broj
41929229678
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/35410-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080619771
Porezni broj
69172252271
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/35415-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080720455
Porezni broj
71138705688
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37040-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080680315
Porezni broj
16477275384
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37453-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080741223
Porezni broj
44462293230
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37509-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081042626
Porezni broj
91279264360
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37510-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080780481
Porezni broj
63208558168
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37511-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080532186
Porezni broj
26774637212
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37847-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081109934
Porezni broj
23633398186
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37882-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080003828
Porezni broj
52795324928
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37896-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080774977
Porezni broj
06749647855
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37900-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081134277
Porezni broj
52567033280
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37901-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081063535
Porezni broj
70550586949
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37903-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120005921
Porezni broj
13464009165
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37924-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081153962
Porezni broj
35457124547
Datum objave
16.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37999-2
Sud
TS Zagreb