Stečajevi

Datum objave Vrsta proceduralnog akta Vrsta postupka DUŽNIK Matični broj Porezni broj Poziv na broj Datum djela
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Osijek A. C. ČULJAK d.o.o. u stečaju 030112075 54577168560 Tt-17/6640-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Pazin MOTORS - VRSAR j.d.o.o. - u stečaju 040308189 94182365794 Tt-17/6050-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka TS Pazin DELTA DEVET IKS d.o.o. "u stečaju" 040052096 81659328099 Tt-17/6065-1 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Split PERNIX d.o.o. u stečaju 060284453 83188105739 Tt-17/9220-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Split MALA AMFORA d.o.o. - u stečaju 060292438 89333882390 Tt-17/9282-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Split ADVERTO d.o.o. 060246413 84010683151 Tt-17/9292-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Split AKMON d.o.o. - u stečaju 060274142 79690129000 Tt-17/9346-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Split ARIES d.o.o. - u stečaju 060011701 22182105742 Tt-17/9347-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Split FLEXURA d.o.o. - u stečaju 060230223 94513952158 Tt-17/9379-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Split IZOMETRIJA d.o.o. - u stečaju 060264667 39891473889 Tt-17/9388-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti TS Split FAVORIT d.d. "u stečaju" 060001165 19965637130 Tt-7/2356-6 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa zabilježba TS Varaždin SETING - INŽENJERING, d. o. o. u stečaju 040095448 30302546951 Tt-17/4112-5 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa brisanja upisa TS Varaždin SETING - INŽENJERING, d. o. o. u stečaju 040095448 30302546951 Tt-17/4112-6 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin MSM-TRGOTEKS d.o.o. - u stečaju 070091753 65707448958 Tt-17/4381-3 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka TS Varaždin JEDVAJ j.d.o.o. - u stečaju 070120877 29604531741 Tt-17/4406-3 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Zadar ALFA BUDAPEST, d. o. o. - u stečaju 040174339 74667542373 Tt-17/3945-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka TS Zadar - SS Šibenik PIŠLJAR d. o. o. 040193290 47059647554 Tt-17/3835-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Zadar - SS Šibenik PETKOVIĆ j.d.o.o. u stečaju 110040492 07947056649 Tt-17/3920-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka TS Zadar - SS Šibenik MALI OTOK j.d.o.o. u stečaju 110036040 37320135317 Tt-17/3924-2 17.10.2017.
17.10.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka TS Zadar - SS Šibenik TLM-TPP d.o.o. u stečaju 100014973 60576413258 Tt-17/3973-1 17.10.2017.