Bonitetna ocjena


Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u suvremenom poslovnom svijetu i koriste se kao valjana provjera cjelokupnog poslovanja jednog poslovnog subjekta. Omogućuju brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analize konkurencije i procjene rizika. Predstavljaju podršku u postupku financijske analize pojedinačnog poslovnog društva.

Bonitetna ocjena je skup jasno standardiziranih i objektiviziranih podataka koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje poslovnog subjekta. Utvrđuje se na osnovi posebne metodologije koja obuhvaća financijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini, ustanovljene po ugledu na najveće svjetske bonitetne kuće.

U bonitetnoj kući Companywall business bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocjene.

Statična ocjena se utvrđuje na osnovi pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izvještaja.

Dinamična ocjena predstavlja promjenjivu vrijednost koju modificiraju varijabilni faktori, kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt sudionik
  • Porezna i druga dugovanja
  • Glavna i sporedna djelatnost
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

 

aaa

aa+

a+

BBB

ccc

Dinamika suvremenog tržišta nameće klijentima tempo u kojem odluke moraju biti donesene “preko noći”.

Bonitetna kuća CompanyWall business razvrstava potencijalne suradnike i konkurentske tvrtke u različite bonitetne razrede na osnovi njihove bonitetne ocjene i na taj način unosi red i visok stupanj sigurnosti na hrvatsko poslovno tržište. CompanyWall pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija klijenata zasnovana je na karakteristikama koje su nevidljive oku prosječnog promatrača.

Certifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da poslovni subjekti sa bonitetnom ocjenom izvrsnosti posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta, a dodjeljuje se samo poslovnim subjektima koji su ocjenjeni najvišim bonitetnim ocjenama  AAA, AA+ i A+ Certifikat predstavlja svojevrsno jamstvo da poslovni subjekti sa bonitetnom ocjenom izvrsnosti posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta. Certifikat utječe pozitivno na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspješnog poslovanja tvrtke.


Izuzetno visoka sposobnost izvršavanja financijskih obveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocjena AAA svrstava poslovni subjekt u najviši bonitetni razred, i dodjeljuje se malom broju tvrtki koje su superiorne u svojim područjima poslovanja.

Ova ocjena je dokaz da poslovni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u duljem vremenskom periodu. AAA ocjena je dokaz izvrsnog poslovanja i automatski znači da tvrtka nikada nije bila u blokadi tj. redovito izvršava sve svoje obveze.

Tvrtke koje su ocjenjene bonitetnom ocjenom AAA odlikuje besprijekorna solventnost i poslovna učinkovitost. Ova ocjena je nedvosmislena potvrda stabilnosti tvrtke i kvalitete poslovanja, te označena kao pouzdan i idealan poslovni partner.

Veoma visoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik.

Ocjena AA+ stoji rame uz rame u vrsti uz najvišu bonitetnu ocjenu. Ova ocjena znači da je tvrtka pouzdana i stabilna.

Nešto slabije rangiranje posljedica je vremenski kraćeg perioda poslovanja i označava da je tvrtka još uvijek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje učinkovitost njenog poslovanja.

Suradnja s tvrtkom koja je ocjenjena AA+ bonitetnom ocjenom ne predstavlja rizik, jer ona zadovoljava sve visoke kriterije uspješnog poslovanja.

aa+

Visoka sposobnost izvršavanja financijskih obveza, nizak kreditni rizik.

Tvrtka koja je zaslužila bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove rizičnog poslovanja u budućnosti.

S takvim poduzećem ostale tvrtke mogu kvalitetno i uspješno surađivati, a uspješno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Nešto slabija ocjena je ovim tvrtkama dodjeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je riječ o mladoj tvrtki, ipak ona je sada pouzdan poslovni partner.

a+

Sposobnost izvršavanja financijskih obveza, prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uvjeta, kao i znatan kreditni rizik.

Kada tvrtku ocjenjenu s bonitetnom ocjenom BBB odaberete za poslovnog partnera, suradnika ili klijenta, važno je povećati oprez.

Tvrtka posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima teškoća s likvidnošću.

Ovakve tvrtke uprkos financijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja.

Ova bonitetna ocjena svojstvena je tvrtkama u procesu restrukturiranja.

BBB

Loša sposobnost izvršenja financijskih obveza, veoma visok kreditni rizik.

Poduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Vjerojatnost blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo neizvjesna u naredne dvije godine.

ccc

Bonitetnu ocjenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o poslovnom subjektu. To znači da je poslovni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvijek nije podnio godišnji financijski izvještaj.

none

Ova kategorija ima za cilj objasniti proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju na osnovi koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. Budući da komisija ima veliki broj članova, nekoliko sudionika s najrelevantnijim znanjem za donošenje odluke imenuju se za nadzornike koji nadgledaju rad ostalih članova komisije. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovi dostavljene dokumentacije koju pripremaju financijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

Iako prikupljeni financijski podaci u velikoj mjeri ovise o stupnju suradnje klijenta s rejting agencijom, metodologija podrazumijeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

U nastavku možete pogledati detaljniji prikaz metodologije na osnovi koje se izračunava bonitetni razred.

METODOLOGIJA


CompanyWall konkurentnost – najpreciznija bonitetna ocjena

Suvremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju poslovnih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opće utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova certifijakcija klijenata upitnom, a bonitetni izvještaji nepreciznim.

Slijedom ovakvih okolnosti tvrtke su postale oprezne pri donošenju odluke kojem „ocjenjivaču“ će pokloniti svoje povjerenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocjene koristi metodologija ustanovljena na osnovi najpreciznijih financijskih i drugih ekonomskih čimbenika, bonitetna ocjena dobrim dijelom predstavlja i mišljenje. Iako su to mišljenja stručnjaka i financijskih analitičara, ona u određenoj mjeri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardiziranih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj mjeri otvoren za interpretacije.

Globalni i lokalni politički čimbenici i financijski uvjeti su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocjene čini dosta spekulativnim.

Bonitetna kuća CompanyWall, da bi minimizirala neizvjesnost i povećala objektivnost i pouzdanost bonitetne ocjene, zasniva svoju metodologiju rejtinga na jedinstvenoj kombinaciji objektivne brojčane analize i subjektivnih mišljenja stručnjaka. Ovakav način rada pokazao se najučinkovitijim i ustanovljen je na osnovi rada najvećih svjetskih bonitetnih kuća.

Neovisna bonitetna kuća CompanyWall od velikog je značaja za uspostavljanje stabilne i objektivne arhitekture financijskih podataka u Hrvatskoj. Popularnost bonitetnog ocjenjivanja proizilazi iz jednostavnosti gdje se brojni obrađeni podaci predstavljaju jednim simbolom. Certifikacija i bonitetni izvještaji doprinose razvoju financijskog tržišta u Hrvatskoj i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg financijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da točnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi.

Poslovni subjekti, tvrtke ali i institucije se oslanjaju na podatke, ocjene i certifikaciju koju za njih vrši CompanyWall, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i drugih financijskih proizvoda koji ovise o financijskoj sposobnosti partnera i vjerojatnosti neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, tvrtke koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele zahtijevati financijsku analizu svog poslovanja kako bi povećali svoj legitimitet i proširili investicijske mogućnosti.