Osnovano

Što je bonitetna ocjena?

Bonitetna ocjena odnosno financijska ocjena je iscrpan pregled poslovanja tvrtke ili samostalnog poduzetnika, koji se temelji na analizi poslovanja u prethodnoj godini.

Na portalu Companywall Business, bonitetna ocjena je kombinacija statične i dinamične ocjene. Statična ocjena je izračun više pokazatelja iz godišnjeg izvješća, a dinamična se kroz godinu mijenja. Statična bonitetna ocjena sastavljena je iz pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti.

certifikat_bonitetne_izvrsnosti

Na dinamičan dio bonitetne ocjene utjeću razni čimbenici, a to su:

  • Blokade
  • Dugovi (porezni)
  • Djelatnosti
  • Odnos između primitaka iz državnog proračuna i iz privatnog sektora
  • Sudski postupci
  • Platežna moć

Tvrtke i poduzetnici mogu na temelju bonitetne ocjene predvidjeti koliko oprezni moraju biti pri poslovanju s potencijalnim i postojećim partnerima. Pored toga bonitetna ocjena djeluje i kao motivacija, jer tvrtka sa višom bonitetnom ocjenom postiže veći ugled u poslovnom svijetu.


Certifikat bonitetne izvrsnosti

Companywall Business tvrtkama koje za svoje dobro poslovanje zaslužuju priznanje, dodjeljuje certifikat bonitetne izvrsnosti. Poslovni subjekti s bonitetnom ocjenom izvrsnosti posluju uspješno i uživaju povjerenje poslovnog svijeta. Bonitetna izvrsnost je plod detaljnih izračuna na temelju poslovanja poduzeća, statične i dinamične bonitetne ocjene. Sam certifikat diže vaš kredibilitet kod poslovnih partnera i odraz je uspješnog poslovanja tvrtke.

Certifikat bonitetne izvrsnosti dodjeljuje se poduzećima s bonitetnom ocjenom  AAA, AA+ i A+.

certifikat_bonitetne_izvrsnosti_AAA

Certifikat bonitetne uspješnosti

Companywall Business dodjeljuje također certifikat uspješnosti, iz kojeg je vidljivo da ste uspješno zaključili poslovnu godinu. Certifikat bonitetne uspješnosti je pokazatelj da vaše poduzeće uspješno posluje i ima postavljene dobre temelje za uspješno posovanje i u budućnosti. Služi vam kao dodatna pomoć, jer dokazuje vaš kredibilitet u poslovanju s klijentima. Dokaz je uspješnosti i pouzdanosti vašeg poduzeća.

Certifikat_bonitetne_izvrsnosti_obican


KAZALO BONITETNIH RAZREDA

AAA Certifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetna ocjena AAA je najviša moguća ocjena koju je pojedina tvrtka ostvarila, ako dulje vrijeme posluje bez poteškoća. AAA ocjena je dokaz izvrsnog poslovanja, koja se dodijeljuje tvrtki bez blokada i koje redovito izvršava sve svoje obveze. Mogućnosti za rizično poslovanje u budućnosti gotovo ne postoje. Tvrtka s najvišom bonitetnom ocjenom AAA pouzdan je poslovni partner.

AA+ Certifikat bonitetne izvrsnosti

Ocjena AA+ ona je koja blisko prati najvišu bonitetnu ocjenu. Ova ocjena znači kako je tvrtka dobra, pouzdana i stabilna. Nešto slabija ocjena posljedica je toga da je tvrtka mlađa i njena prisutnost na tržištu je nešto kraća.  Suradnja s takvim poduzećem ne predstavlja rizik i zadovoljava sve visoke standarde uspješnog poslovanja.

A+ Certifikat bonitetne izvrsnosti

Tvrtka koja je zaslužila bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti. S takvim poduzećem ostale tvrtke mogu kvalitetno i uspješno surađivati, te će se uspješno poslovanje vjerojatno nastaviti i u budućnosti. Ponešto slabija ocjena ovim je tvrtkama dodijeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je riječ o mladoj tvrtki, no ona je sada pouzdan poslovni partner.

BBB Certifikat bonitetne uspješnosti

Poduzeće posluje, ali ponekad ima teškoće s tekućom likvidnosti. Pri poslovanju s ovakvim poduzećima je potreban oprez.

CCC Certifikat bonitetne uspješnosti

Poduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati. Vjerojatnost blokade, stečaja ili zatvaranja je vrlo visoka.

Certifikat bonitetne uspješnosti -

Bonitetna ocjena nije moguća, jer ne postoji dovoljno podataka o poduzeću. To znači da je poduzeće novo i nije dostupno godišnje financjisko izvješće.


 

Metodologija poduzeća Companywall dostupna je na donjoj poveznici:

METODOLOGIJA