Stečajevi


Matični broj
040262103
Porezni broj
85918943814
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7730-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
010006707
Porezni broj
16328452201
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5768-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
040315670
Porezni broj
99316592575
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7788-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
110044367
Porezni broj
56170498460
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5178-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
060040900
Porezni broj
50171858498
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/11722-2
Sud
TS Split
Matični broj
030148081
Porezni broj
50703176244
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8537-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040264424
Porezni broj
88724309728
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7747-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080850808
Porezni broj
52741201429
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/43041-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040255456
Porezni broj
79797068764
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7731-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040233008
Porezni broj
97686182822
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7790-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040256623
Porezni broj
99264155486
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7789-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080478499
Porezni broj
16313311368
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/42734-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040248593
Porezni broj
63937182546
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7729-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040314677
Porezni broj
85088022970
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7722-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
050002812
Porezni broj
69396371598
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/8570-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
060208119
Porezni broj
42897649697
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/11649-2
Sud
TS Split
Matični broj
030090640
Porezni broj
26780893594
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-16/8668-1
Sud
TS Osijek
Matični broj
040118086
Porezni broj
90766047408
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/7721-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
070016630
Porezni broj
84181172006
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/5745-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
100014973
Porezni broj
60576413258
Datum objave
2.12.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-16/5257-1
Sud
TS Zadar - SS Šibenik