Stečajevi


Matični broj
060199614
Porezni broj
13961840409
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1239-2
Sud
TS Split
Matični broj
060271504
Porezni broj
96199746713
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1253-2
Sud
TS Split
Matični broj
060189967
Porezni broj
23040917732
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1298-2
Sud
TS Split
Matični broj
060286406
Porezni broj
11874842688
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1315-2
Sud
TS Split
Matični broj
060166630
Porezni broj
30113668681
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1328-2
Sud
TS Split
Matični broj
060122583
Porezni broj
29762155820
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1354-2
Sud
TS Split
Matični broj
060332140
Porezni broj
01184359506
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1355-2
Sud
TS Split
Matični broj
090014269
Porezni broj
85303060771
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1376-2
Sud
TS Split
Matični broj
060298426
Porezni broj
06739570215
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1414-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060298400
Porezni broj
90404943231
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1415-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060325689
Porezni broj
89868477241
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1418-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
090019150
Porezni broj
58211843167
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1434-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
060310678
Porezni broj
01077472707
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/1435-2
Sud
TS Split - SS Dubrovnik
Matični broj
010060202
Porezni broj
51582784396
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/559-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070054572
Porezni broj
45665477878
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/563-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070086303
Porezni broj
85069224908
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/567-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070078207
Porezni broj
59717895964
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/663-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
010062185
Porezni broj
66779853795
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/688-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070115256
Porezni broj
48744969403
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/690-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070119975
Porezni broj
18845894663
Datum objave
17.2.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/692-3
Sud
TS Varaždin