Stečajevi


Matični broj
081020919
Porezni broj
70335766317
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4533-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080036315
Porezni broj
27166383413
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4557-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080202799
Porezni broj
37381789675
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4588-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081064769
Porezni broj
84747894361
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4589-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080906480
Porezni broj
16871009901
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4629-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081053485
Porezni broj
51795347757
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4713-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081146078
Porezni broj
22345711060
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4738-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081066720
Porezni broj
71572598390
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4739-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080489549
Porezni broj
44810952982
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4799-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081127559
Porezni broj
62474846252
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4832-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080120547
Porezni broj
88033132562
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4833-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081127735
Porezni broj
00053210051
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4864-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080872397
Porezni broj
13277437501
Datum objave
21.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4922-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030180897
Porezni broj
08937624859
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/862-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
130089089
Porezni broj
55762533339
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/751-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130068809
Porezni broj
71642909419
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/752-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060339194
Porezni broj
46081907455
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/834-2
Sud
TS Split
Matični broj
060292997
Porezni broj
54033499952
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/836-2
Sud
TS Split
Matični broj
060357069
Porezni broj
64214400432
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/841-2
Sud
TS Split
Matični broj
060353901
Porezni broj
62484912080
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/842-2
Sud
TS Split