Stečajevi


Matični broj
040192883
Porezni broj
15397821248
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, prestanka subjekta upisa
Poziv na broj
Tt-16/7040-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080471862
Porezni broj
45391099670
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32950-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040124012
Porezni broj
79550566805
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, prestanak funkcije člana uprave, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, promjena tvrtke, prestanka subjekta upisa
Poziv na broj
Tt-16/7164-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040309331
Porezni broj
22028210960
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa prestanka subjekta upisa, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, prestanak funkcije člana uprave, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, promjena tvrtke
Poziv na broj
Tt-16/7150-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080789075
Porezni broj
98130010801
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32376-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040069382
Porezni broj
72317150150
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/6221-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080422930
Porezni broj
74000352854
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32942-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
130012350
Porezni broj
78784556939
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, prestanak funkcije člana uprave, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, promjena tvrtke, prestanka subjekta upisa
Poziv na broj
Tt-16/7169-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080531845
Porezni broj
68997967807
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32941-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080192363
Porezni broj
93379229289
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32381-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080136745
Porezni broj
36229976487
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32938-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040203307
Porezni broj
87543334492
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/6223-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040320894
Porezni broj
11319064040
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/6224-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080620757
Porezni broj
33384673669
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/33868-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080459122
Porezni broj
43358630161
Datum objave
4.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32374-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
070080972
Porezni broj
60974155796
Datum objave
1.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, promjena tvrtke
Poziv na broj
Tt-16/6198-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080247892
Porezni broj
85017453356
Datum objave
1.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/33326-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120003452
Porezni broj
14211196114
Datum objave
1.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/32686-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060199495
Porezni broj
25605638224
Datum objave
1.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-16/9582-2
Sud
TS Split
Matični broj
080436400
Porezni broj
59440821201
Datum objave
1.10.2016.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-16/15052-2
Sud
TS Zagreb