Stečajevi


Matični broj
030192540
Porezni broj
31061337358
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/412-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
040278010
Porezni broj
14585688386
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/350-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130078494
Porezni broj
69253382814
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/351-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130018507
Porezni broj
80159383096
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/374-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040272826
Porezni broj
35345856039
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/375-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060346255
Porezni broj
32047959357
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/347-2
Sud
TS Split
Matični broj
060057804
Porezni broj
93697496410
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/355-2
Sud
TS Split
Matični broj
060268646
Porezni broj
58088254566
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/383-2
Sud
TS Split
Matični broj
060368421
Porezni broj
83712138411
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/386-2
Sud
TS Split
Matični broj
060329266
Porezni broj
94771962254
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/387-2
Sud
TS Split
Matični broj
060276783
Porezni broj
35861639077
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/391-2
Sud
TS Split
Matični broj
060197372
Porezni broj
40007960459
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/392-2
Sud
TS Split
Matični broj
060243698
Porezni broj
68201030279
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/393-2
Sud
TS Split
Matični broj
060285671
Porezni broj
85149457566
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/394-2
Sud
TS Split
Matični broj
060152776
Porezni broj
23388135949
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/403-2
Sud
TS Split
Matični broj
060329660
Porezni broj
88429009278
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/404-2
Sud
TS Split
Matični broj
060362861
Porezni broj
77343237947
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/409-2
Sud
TS Split
Matični broj
060367314
Porezni broj
21634455972
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/414-2
Sud
TS Split
Matični broj
060365559
Porezni broj
71150792933
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/415-2
Sud
TS Split
Matični broj
060365760
Porezni broj
74409740308
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/416-2
Sud
TS Split