Stečajevi


Matični broj
081133022
Porezni broj
77840622734
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28981-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080889049
Porezni broj
48454958654
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28982-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081085812
Porezni broj
29818646710
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28983-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081061507
Porezni broj
56418908002
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28984-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080675608
Porezni broj
69465248776
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28985-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081061156
Porezni broj
69165891917
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/29005-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080971702
Porezni broj
92662110651
Datum objave
17.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/29006-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081142591
Porezni broj
63801238620
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28900-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080863572
Porezni broj
66370018018
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28899-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080947096
Porezni broj
82970997899
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28898-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081011006
Porezni broj
12215051928
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28897-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081123936
Porezni broj
08790064411
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28896-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081129929
Porezni broj
52379834597
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28895-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081052167
Porezni broj
73249722540
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28894-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080977580
Porezni broj
34284665956
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28893-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080965371
Porezni broj
80405368350
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28885-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080923946
Porezni broj
15560307172
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28879-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080953783
Porezni broj
81366488934
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28878-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080946639
Porezni broj
73647546161
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28877-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081076571
Porezni broj
57416541936
Datum objave
15.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28876-2
Sud
TS Zagreb