Stečajevi


Matični broj
060373633
Porezni broj
07852648677
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1479-2
Sud
TS Split
Matični broj
060266888
Porezni broj
45971164864
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1480-2
Sud
TS Split
Matični broj
060360503
Porezni broj
69618302522
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1484-2
Sud
TS Split
Matični broj
060304846
Porezni broj
00109698221
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1492-2
Sud
TS Split
Matični broj
060251913
Porezni broj
83280588490
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1493-2
Sud
TS Split
Matični broj
060201037
Porezni broj
18589486964
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1496-2
Sud
TS Split
Matični broj
060014056
Porezni broj
84249240270
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1515-2
Sud
TS Split
Matični broj
060348871
Porezni broj
16623735253
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1536-2
Sud
TS Split
Matični broj
080994636
Porezni broj
92588524773
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37849-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080942475
Porezni broj
72917618938
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7797-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080349773
Porezni broj
45234484935
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7798-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080687450
Porezni broj
55142055195
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7799-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081132597
Porezni broj
98447034753
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7825-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080690103
Porezni broj
12565658483
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7827-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080929566
Porezni broj
53970317557
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7828-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081071551
Porezni broj
76612686822
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7829-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080775749
Porezni broj
68940297771
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7831-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081173062
Porezni broj
64939846625
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7836-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080293079
Porezni broj
04745380415
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7842-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081193124
Porezni broj
49924709480
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7881-2
Sud
TS Zagreb