Stečajevi


Matični broj
080985563
Porezni broj
21738850475
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34214-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080739015
Porezni broj
46614491266
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34215-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080951255
Porezni broj
03220095243
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34264-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
070020845
Porezni broj
40262375082
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34322-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080271713
Porezni broj
81615005309
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/34346-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080314722
Porezni broj
17742557834
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/34715-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030183855
Porezni broj
16306169615
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5714-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030193495
Porezni broj
24233655222
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5736-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030202860
Porezni broj
08186652929
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5526-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
060014618
Porezni broj
55505367731
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala, promjena odredbi statuta
Poziv na broj
Tt-19/6690-2
Sud
TS Split
Matični broj
080950776
Porezni broj
82388149196
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/27645-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080967457
Porezni broj
64474305193
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33218-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081068104
Porezni broj
74033774030
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33248-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080903039
Porezni broj
68144493209
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33250-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080573985
Porezni broj
33717429686
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/33265-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080062199
Porezni broj
75401713246
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33660-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081062542
Porezni broj
61584432391
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33826-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081067013
Porezni broj
47056930247
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33848-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081162615
Porezni broj
89442263149
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33863-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081103179
Porezni broj
50417506597
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/33927-2
Sud
TS Zagreb