Stečajevi


Matični broj
040387795
Porezni broj
68931197721
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5772-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040375869
Porezni broj
18061852705
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5773-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040353600
Porezni broj
14605402077
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5775-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040074492
Porezni broj
03216486036
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5784-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040307452
Porezni broj
23358668284
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5797-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040307250
Porezni broj
83742333564
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5837-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040160232
Porezni broj
04472454321
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5838-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
081075562
Porezni broj
03131404813
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5839-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040242837
Porezni broj
14451081810
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5840-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040217678
Porezni broj
70623440730
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5841-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040381604
Porezni broj
21501517809
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5842-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040371142
Porezni broj
10822639557
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5843-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040364143
Porezni broj
63382812685
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5844-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040342120
Porezni broj
97963838933
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5845-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040321985
Porezni broj
02048285087
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5846-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040284688
Porezni broj
63919839634
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5847-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040278374
Porezni broj
30277324378
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5849-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040382574
Porezni broj
36297182912
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5863-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
080518462
Porezni broj
99782502851
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5865-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040393234
Porezni broj
12407646630
Datum objave
12.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5925-2
Sud
TS Rijeka