Stečajevi


Matični broj
080942619
Porezni broj
82712791014
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28647-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080086822
Porezni broj
02307470943
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28648-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080890759
Porezni broj
13084938271
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28650-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030159189
Porezni broj
76052833373
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4596-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030161122
Porezni broj
25623949978
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4605-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030111494
Porezni broj
56234465738
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4651-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030180678
Porezni broj
35614590753
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4659-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
030133276
Porezni broj
91918568208
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4660-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
081103904
Porezni broj
55199993391
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28312-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080209667
Porezni broj
88908042732
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28640-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080953084
Porezni broj
52001836053
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28241-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081095357
Porezni broj
55889355317
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28242-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081059570
Porezni broj
60522967386
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28249-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081082504
Porezni broj
40688573840
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28250-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081143586
Porezni broj
01417768100
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28251-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081171030
Porezni broj
66068735455
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28252-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080721162
Porezni broj
29336526223
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28253-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080544238
Porezni broj
67296252908
Datum objave
10.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28690-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080430403
Porezni broj
57529868243
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28349-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080525646
Porezni broj
72883825144
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/27782-2
Sud
TS Zagreb