Stečajevi


Matični broj
081071115
Porezni broj
41914773885
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28377-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
120000021
Porezni broj
60561274654
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28442-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060370063
Porezni broj
49260822495
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1446-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060269340
Porezni broj
77471511715
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1449-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060332801
Porezni broj
49975911982
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1450-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060320966
Porezni broj
31334589232
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1451-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060360482
Porezni broj
27900948263
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1452-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060352128
Porezni broj
10972214006
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/1454-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
080860947
Porezni broj
86341745232
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28302-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081131555
Porezni broj
96929892908
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28303-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080958019
Porezni broj
74145397934
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28304-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030051977
Porezni broj
01940839562
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28305-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081002887
Porezni broj
26421214753
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28306-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080799667
Porezni broj
46297477476
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28307-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081089123
Porezni broj
49978470613
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28308-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080976503
Porezni broj
52829669635
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28309-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080801752
Porezni broj
59942076592
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28310-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080993848
Porezni broj
10795798210
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28311-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080755341
Porezni broj
85712174322
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28334-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081054599
Porezni broj
85714214401
Datum objave
9.8.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28335-2
Sud
TS Zagreb