Stečajevi


Matični broj
060196319
Porezni broj
40860083968
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1465-2
Sud
TS Split
Matični broj
060383472
Porezni broj
28794064780
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1466-2
Sud
TS Split
Matični broj
060265475
Porezni broj
76552958273
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1467-2
Sud
TS Split
Matični broj
060277671
Porezni broj
42494000686
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1468-2
Sud
TS Split
Matični broj
060294099
Porezni broj
20193744508
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1469-2
Sud
TS Split
Matični broj
070060546
Porezni broj
63723748331
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/697-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070104053
Porezni broj
96002224630
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/699-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
081005498
Porezni broj
31623315810
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6399-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060352843
Porezni broj
23808123171
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6401-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081037629
Porezni broj
33677366879
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7373-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
130019307
Porezni broj
81838876025
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1118-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060259581
Porezni broj
83549472766
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1438-2
Sud
TS Split
Matični broj
080932272
Porezni broj
38235823341
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7166-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081101850
Porezni broj
90946546353
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7333-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081077907
Porezni broj
35445288071
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7421-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080733936
Porezni broj
82262893736
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7481-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080816620
Porezni broj
40476104649
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7525-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081139176
Porezni broj
83125734806
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7882-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
030199651
Porezni broj
48997708397
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1337-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030208480
Porezni broj
08126700146
Datum objave
14.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1375-2
Sud
TS Osijek