Stečajevi


Matični broj
060265016
Porezni broj
38382767068
Datum objave
14.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6143-2
Sud
TS Split
Matični broj
060003234
Porezni broj
23833525806
Datum objave
14.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti
Poziv na broj
Tt-12/19809-3
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040305651
Porezni broj
05041819581
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4923-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040258936
Porezni broj
65769111036
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4955-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040367908
Porezni broj
33292644843
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4974-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040353312
Porezni broj
12535306723
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4975-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040081776
Porezni broj
60358932044
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4976-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040293855
Porezni broj
90807725653
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4977-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040364862
Porezni broj
67757119315
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4986-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040393996
Porezni broj
70249552236
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/4987-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
110060756
Porezni broj
20981784348
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3214-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
080349492
Porezni broj
73097562280
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28748-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080917976
Porezni broj
48705746290
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28750-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081080961
Porezni broj
59317337396
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/28751-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080527463
Porezni broj
29721503543
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/31049-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030005617
Porezni broj
57002408617
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5141-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
080126509
Porezni broj
77005615450
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/30742-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030013719
Porezni broj
03550022326
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5099-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030198691
Porezni broj
47697903459
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5101-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030196075
Porezni broj
80333348943
Datum objave
13.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5104-2
Sud
TS Osijek