Stečajevi


Matični broj
040387043
Porezni broj
47577031081
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5438-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040377903
Porezni broj
23985289257
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5441-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040278374
Porezni broj
30277324378
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5443-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040367869
Porezni broj
10544774922
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5465-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040386243
Porezni broj
04991937933
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5481-3
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060375091
Porezni broj
30964443109
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6665-2
Sud
TS Split
Matični broj
060233742
Porezni broj
93599230553
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6702-2
Sud
TS Split
Matični broj
060316970
Porezni broj
05117445151
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6703-2
Sud
TS Split
Matični broj
060178169
Porezni broj
84382137585
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6704-2
Sud
TS Split
Matični broj
060293797
Porezni broj
18659035058
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6705-2
Sud
TS Split
Matični broj
060267573
Porezni broj
78490319666
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6706-2
Sud
TS Split
Matični broj
060248835
Porezni broj
03415805352
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6707-2
Sud
TS Split
Matični broj
060303100
Porezni broj
41907208812
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6708-2
Sud
TS Split
Matični broj
060022216
Porezni broj
20675273676
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6709-2
Sud
TS Split
Matični broj
060257539
Porezni broj
79294247044
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6710-2
Sud
TS Split
Matični broj
060249514
Porezni broj
25066556747
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6711-2
Sud
TS Split
Matični broj
060041847
Porezni broj
54878657567
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6726-2
Sud
TS Split
Matični broj
060304241
Porezni broj
50362416299
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6727-2
Sud
TS Split
Matični broj
060198880
Porezni broj
54603882467
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6733-2
Sud
TS Split
Matični broj
060316777
Porezni broj
98859763975
Datum objave
12.10.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6734-2
Sud
TS Split