Stečajevi


Matični broj
030201297
Porezni broj
63811704426
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6323-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
080528226
Porezni broj
34302151683
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37191-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080158700
Porezni broj
95073462838
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37512-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060370217
Porezni broj
97232015239
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7255-2
Sud
TS Split
Matični broj
060340203
Porezni broj
66344223088
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7315-2
Sud
TS Split
Matični broj
080022588
Porezni broj
13785316320
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36997-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080840663
Porezni broj
77391964791
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37008-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080826877
Porezni broj
41637210771
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37022-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080820144
Porezni broj
30030701244
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37074-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081144058
Porezni broj
01342524690
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37075-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080003877
Porezni broj
97862880929
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37194-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080943530
Porezni broj
38010707977
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37230-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030195793
Porezni broj
18580587511
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6262-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
060309807
Porezni broj
08959559161
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7283-2
Sud
TS Split
Matični broj
060352520
Porezni broj
10291646237
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7290-2
Sud
TS Split
Matični broj
080114740
Porezni broj
09980106874
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37151-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081025947
Porezni broj
52613489893
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37738-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080819672
Porezni broj
64206800766
Datum objave
15.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/37756-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030161510
Porezni broj
15287578961
Datum objave
14.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6021-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030198304
Porezni broj
73839451578
Datum objave
14.11.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6201-2
Sud
TS Osijek