Stečajevi


Matični broj
130034783
Porezni broj
77067052986
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/5624-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060342544
Porezni broj
00515835522
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7661-2
Sud
TS Split
Matični broj
060364898
Porezni broj
78361462850
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7662-2
Sud
TS Split
Matični broj
081143789
Porezni broj
46027649920
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/7663-2
Sud
TS Split
Matični broj
040369350
Porezni broj
21449267257
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6348-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040276723
Porezni broj
95530945810
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6371-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
081092112
Porezni broj
94348892855
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/39322-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080952292
Porezni broj
91087503267
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/39427-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080474578
Porezni broj
56426273112
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6864-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080711307
Porezni broj
10752104002
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6866-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080737655
Porezni broj
34915495670
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6868-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040000794
Porezni broj
79338942209
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6870-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080364805
Porezni broj
89746898018
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/719-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080804626
Porezni broj
02339542387
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/720-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030181677
Porezni broj
41857204847
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6503-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030120665
Porezni broj
32060845693
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6554-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
050020876
Porezni broj
32336061993
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/6730-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
050014478
Porezni broj
99682301115
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-19/6731-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
080088295
Porezni broj
48903736500
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-18/35126-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080973937
Porezni broj
35973828019
Datum objave
5.12.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/39830-2
Sud
TS Zagreb