Stečajevi


Matični broj
110014910
Porezni broj
71700170930
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/452-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
040116576
Porezni broj
90095260290
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/611-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
030055028
Porezni broj
49713442370
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/618-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
081085601
Porezni broj
96802604569
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3629-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080807102
Porezni broj
93173996483
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3850-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081090699
Porezni broj
53183001545
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4035-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080909336
Porezni broj
57147226131
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1371-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080906391
Porezni broj
03626203185
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3776-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080597659
Porezni broj
61340147936
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3780-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080679812
Porezni broj
71512029870
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3781-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080171104
Porezni broj
10529219186
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3804-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081036564
Porezni broj
06942940197
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3826-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081092145
Porezni broj
47421267225
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3853-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080842710
Porezni broj
02591025235
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3891-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080961151
Porezni broj
52769941044
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3913-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030174397
Porezni broj
97814099371
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4011-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081041561
Porezni broj
77555506071
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4037-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080918725
Porezni broj
30479551877
Datum objave
12.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4128-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060224581
Porezni broj
62419789700
Datum objave
11.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/668-2
Sud
TS Split
Matični broj
060035495
Porezni broj
13128850261
Datum objave
11.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/674-2
Sud
TS Split