Stečajevi


Matični broj
080648611
Porezni broj
02778427222
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6976-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080893808
Porezni broj
32432987074
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6977-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080290699
Porezni broj
08893575094
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7005-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080927417
Porezni broj
24608491950
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7006-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040398628
Porezni broj
06292034299
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1033-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040371716
Porezni broj
79215044448
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1147-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040379353
Porezni broj
07037681167
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/637-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060305164
Porezni broj
41728321368
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1377-2
Sud
TS Split
Matični broj
060349446
Porezni broj
72836264022
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1386-2
Sud
TS Split
Matični broj
110080511
Porezni broj
56521335566
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/921-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
080401490
Porezni broj
43482713651
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6949-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080551500
Porezni broj
55628133900
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7014-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030210851
Porezni broj
88340031603
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1402-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030157302
Porezni broj
57304619946
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1378-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
130084892
Porezni broj
63978876855
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1060-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130086478
Porezni broj
61512120005
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1062-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040320843
Porezni broj
16800126829
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1066-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
070091815
Porezni broj
30162951671
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/646-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
110056835
Porezni broj
84694673855
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/883-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
080856838
Porezni broj
66071309280
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6184-2
Sud
TS Zagreb