Stečajevi


Matični broj
060226743
Porezni broj
02425557557
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/849-2
Sud
TS Split
Matični broj
060266888
Porezni broj
45971164864
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/854-2
Sud
TS Split
Matični broj
060344415
Porezni broj
68075833781
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/855-2
Sud
TS Split
Matični broj
060373391
Porezni broj
35523355030
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/882-2
Sud
TS Split
Matični broj
060315359
Porezni broj
23955022530
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/893-2
Sud
TS Split
Matični broj
060371791
Porezni broj
46715515808
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/902-2
Sud
TS Split
Matični broj
060002617
Porezni broj
74466187407
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/903-2
Sud
TS Split
Matični broj
060359769
Porezni broj
00164689351
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/904-2
Sud
TS Split
Matični broj
060216428
Porezni broj
37457843338
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/905-2
Sud
TS Split
Matični broj
060285735
Porezni broj
25039895185
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/906-2
Sud
TS Split
Matični broj
060362079
Porezni broj
77019301756
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/907-2
Sud
TS Split
Matični broj
060180531
Porezni broj
77360548316
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/908-2
Sud
TS Split
Matični broj
060377232
Porezni broj
29986176782
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/909-2
Sud
TS Split
Matični broj
060365591
Porezni broj
21514659253
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/910-2
Sud
TS Split
Matični broj
060373633
Porezni broj
07852648677
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/911-2
Sud
TS Split
Matični broj
060249104
Porezni broj
04198245916
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/923-2
Sud
TS Split
Matični broj
060279613
Porezni broj
97877660725
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/924-2
Sud
TS Split
Matični broj
060305611
Porezni broj
30399232694
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/925-2
Sud
TS Split
Matični broj
060282239
Porezni broj
98378204302
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/926-2
Sud
TS Split
Matični broj
060282046
Porezni broj
40516507398
Datum objave
20.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/927-2
Sud
TS Split