Stečajevi


Matični broj
060332262
Porezni broj
29374354423
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6293-2
Sud
TS Split
Matični broj
060334624
Porezni broj
42209930023
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6294-2
Sud
TS Split
Matični broj
060242121
Porezni broj
93059135613
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6295-2
Sud
TS Split
Matični broj
060305130
Porezni broj
68163496482
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6296-2
Sud
TS Split
Matični broj
060264423
Porezni broj
61765906697
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6297-2
Sud
TS Split
Matični broj
060257821
Porezni broj
70016578192
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6304-2
Sud
TS Split
Matični broj
060264780
Porezni broj
82042761456
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6305-2
Sud
TS Split
Matični broj
060352968
Porezni broj
42164828663
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6306-2
Sud
TS Split
Matični broj
060352925
Porezni broj
17842674501
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6307-2
Sud
TS Split
Matični broj
060331989
Porezni broj
19337184494
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6308-2
Sud
TS Split
Matični broj
060218868
Porezni broj
98593066119
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6309-2
Sud
TS Split
Matični broj
060312014
Porezni broj
98006569245
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6310-2
Sud
TS Split
Matični broj
060268172
Porezni broj
46484814075
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6311-2
Sud
TS Split
Matični broj
060369328
Porezni broj
13755515372
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6314-2
Sud
TS Split
Matični broj
060022290
Porezni broj
97574211171
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/6315-2
Sud
TS Split
Matični broj
110065065
Porezni broj
82325509502
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/3274-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110048894
Porezni broj
70236374577
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/963-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
080922058
Porezni broj
89608670516
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/24039-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080649446
Porezni broj
10021482057
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/30617-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080940109
Porezni broj
12629402391
Datum objave
18.9.2019.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/30835-2
Sud
TS Zagreb