Stečajevi


Matični broj
081071551
Porezni broj
76612686822
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7829-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080775749
Porezni broj
68940297771
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7831-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081173062
Porezni broj
64939846625
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7836-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080293079
Porezni broj
04745380415
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7842-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081193124
Porezni broj
49924709480
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7881-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080980414
Porezni broj
75621839115
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7942-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081191887
Porezni broj
12132717186
Datum objave
19.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7975-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
070065534
Porezni broj
62717374451
Datum objave
18.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/731-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080033564
Porezni broj
50775580556
Datum objave
18.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7139-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080704254
Porezni broj
77100833470
Datum objave
18.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7757-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
130082516
Porezni broj
36464230657
Datum objave
18.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7832-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
050042910
Porezni broj
85695386703
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1505-2
Sud
TS Osijek - SS Slavonski Brod
Matični broj
080882847
Porezni broj
98032028200
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7661-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060339838
Porezni broj
65039964405
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/478-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060364236
Porezni broj
44624074079
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/479-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
110055561
Porezni broj
17530988695
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/975-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
081179075
Porezni broj
43944373290
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6402-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080009327
Porezni broj
75816205859
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6420-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
130072491
Porezni broj
32702020704
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1165-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040078705
Porezni broj
48062029495
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1166-2
Sud
TS Pazin