Stečajevi


Matični broj
060365760
Porezni broj
74409740308
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/787-2
Sud
TS Split
Matični broj
060280667
Porezni broj
22474979693
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/788-2
Sud
TS Split
Matični broj
060314173
Porezni broj
53570689169
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/799-2
Sud
TS Split
Matični broj
110060713
Porezni broj
62834710757
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/515-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
081028669
Porezni broj
75887416902
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-19/36199-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080929113
Porezni broj
12855680364
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3043-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080974788
Porezni broj
35545313340
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3415-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080309799
Porezni broj
43263456681
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3711-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080790928
Porezni broj
96328063390
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3828-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081101663
Porezni broj
95252943087
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3941-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080616099
Porezni broj
01661141144
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4040-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080719934
Porezni broj
41108150134
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4127-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081093597
Porezni broj
49480817770
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4272-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
081070972
Porezni broj
52292419654
Datum objave
14.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4273-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
030194535
Porezni broj
41869819729
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/585-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
130056240
Porezni broj
29107643553
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/627-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130055554
Porezni broj
56611772508
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/638-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130069650
Porezni broj
25216551099
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/642-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130074715
Porezni broj
45667347693
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/649-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130076229
Porezni broj
14103566603
Datum objave
13.2.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/650-2
Sud
TS Pazin