Stečajevi


Matični broj
080719356
Porezni broj
08194981692
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19440-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080383558
Porezni broj
41442374321
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19441-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080573379
Porezni broj
08595237549
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19443-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080507564
Porezni broj
74111402238
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19636-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080345946
Porezni broj
30233347389
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19681-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080890293
Porezni broj
58075932905
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19682-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080795414
Porezni broj
25278676406
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19686-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080339184
Porezni broj
98379511951
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19687-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080138370
Porezni broj
66781708608
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19689-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080678805
Porezni broj
66854496188
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19690-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081016180
Porezni broj
10510785681
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19779-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080356539
Porezni broj
06993059512
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19784-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080775335
Porezni broj
45214937656
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19804-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080798117
Porezni broj
59448360346
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19820-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080490676
Porezni broj
75155253123
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19837-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080380475
Porezni broj
34494853124
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19838-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080550017
Porezni broj
37870763605
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19867-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080582191
Porezni broj
31953200237
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/20022-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080877946
Porezni broj
17393500171
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/20023-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080921705
Porezni broj
13748597982
Datum objave
17.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/20024-2
Sud
TS Zagreb