Stečajevi


Matični broj
040219524
Porezni broj
32068210471
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2367-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040169711
Porezni broj
77671636588
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2368-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040285531
Porezni broj
84365754312
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2370-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
130025879
Porezni broj
04687069035
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2372-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040292305
Porezni broj
13580368637
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2479-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040300519
Porezni broj
37274375667
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2480-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040277453
Porezni broj
75354132236
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2481-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040179159
Porezni broj
35096693875
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2482-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040308390
Porezni broj
51182251108
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2485-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040298125
Porezni broj
63084398655
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2486-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040268612
Porezni broj
87734112026
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2515-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040312097
Porezni broj
63468575626
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2516-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040013538
Porezni broj
37829558275
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2517-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040336867
Porezni broj
02660787656
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2518-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040317786
Porezni broj
75959651241
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2520-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040227653
Porezni broj
60566228966
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2521-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040336289
Porezni broj
92794865830
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2522-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040037163
Porezni broj
48499670499
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2524-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040009365
Porezni broj
11686767506
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2525-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040347773
Porezni broj
18097304487
Datum objave
13.4.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2533-2
Sud
TS Rijeka