Stečajevi


Matični broj
060346214
Porezni broj
63058374933
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2084-2
Sud
TS Split
Matični broj
060340641
Porezni broj
27437337989
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2086-2
Sud
TS Split
Matični broj
060288649
Porezni broj
89758840835
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2087-2
Sud
TS Split
Matični broj
060263086
Porezni broj
37991017152
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2104-2
Sud
TS Split
Matični broj
060359195
Porezni broj
69650524084
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2105-2
Sud
TS Split
Matični broj
060300424
Porezni broj
07795256406
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2106-2
Sud
TS Split
Matični broj
080585454
Porezni broj
91246724734
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2107-2
Sud
TS Split
Matični broj
060328257
Porezni broj
01466553626
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2114-2
Sud
TS Split
Matični broj
060366668
Porezni broj
24096878205
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2115-2
Sud
TS Split
Matični broj
060308824
Porezni broj
57945970884
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/2118-2
Sud
TS Split
Matični broj
070160077
Porezni broj
84983079840
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1055-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
110086004
Porezni broj
87450070894
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1290-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110086527
Porezni broj
25059411521
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/1291-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
081096157
Porezni broj
86148078010
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10221-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081028923
Porezni broj
92381594698
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10223-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080747347
Porezni broj
20772400406
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10253-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081175855
Porezni broj
10075864937
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10255-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081139787
Porezni broj
95326835052
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10279-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080858331
Porezni broj
09694196967
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10283-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080742327
Porezni broj
19487912936
Datum objave
15.5.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10285-2
Sud
TS Zagreb