Stečajevi


Matični broj
080996558
Porezni broj
75992188067
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23322-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080870928
Porezni broj
06774199228
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23323-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080885697
Porezni broj
25479425304
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23363-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080963399
Porezni broj
73325320615
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/23484-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080928209
Porezni broj
71089325379
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/23485-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080107531
Porezni broj
53266787425
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/23486-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080800262
Porezni broj
53359430727
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/23487-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080835815
Porezni broj
52699817386
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/23488-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080669344
Porezni broj
09032109394
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23573-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080971559
Porezni broj
25932957398
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23608-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080650657
Porezni broj
32647082510
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/23610-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080088990
Porezni broj
06791719294
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa brisanje upisanih podataka
Poziv na broj
Tt-17/23857-1
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080584767
Porezni broj
51215786455
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/24176-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080911156
Porezni broj
34991423247
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/24181-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080911898
Porezni broj
68507683303
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/24183-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080876339
Porezni broj
17294743517
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/24200-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080916842
Porezni broj
09291974758
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/24201-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080992005
Porezni broj
01344811210
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/24202-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080639127
Porezni broj
77188926358
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/24203-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080468947
Porezni broj
08099388724
Datum objave
14.6.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/24204-2
Sud
TS Zagreb