Stečajevi


Matični broj
060268324
Porezni broj
56503570839
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/4808-2
Sud
TS Split
Matični broj
060200606
Porezni broj
76038418751
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/4811-2
Sud
TS Split
Matični broj
060219053
Porezni broj
19723941596
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/4812-2
Sud
TS Split
Matični broj
070112053
Porezni broj
84273150629
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2202-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070073519
Porezni broj
04975009561
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/2204-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
070095999
Porezni broj
48022298266
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa promjena osobnih podataka
Poziv na broj
Tt-17/2319-1
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080931544
Porezni broj
93010062604
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19625-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080552789
Porezni broj
38385971805
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19628-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080843198
Porezni broj
88035481495
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19629-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080890429
Porezni broj
15363111087
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19630-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080711446
Porezni broj
44625724541
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19631-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080234499
Porezni broj
05573162743
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/19635-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080102545
Porezni broj
79073379807
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20475-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080893275
Porezni broj
62086968511
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20490-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080982704
Porezni broj
73499782109
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20491-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080550902
Porezni broj
08212778046
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20492-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080008580
Porezni broj
58584203707
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20493-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080346537
Porezni broj
49489771835
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-17/20494-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080399686
Porezni broj
04262597712
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/20601-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080908171
Porezni broj
00133752579
Datum objave
20.5.2017.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupka, sudsko imenovanje stečajnog upravitelja
Poziv na broj
Tt-17/20753-2
Sud
TS Zagreb