Stečajevi


Matični broj
080031361
Porezni broj
80694656582
Datum objave
7.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43330-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081165175
Porezni broj
26617007531
Datum objave
7.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43437-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080434529
Porezni broj
93683829817
Datum objave
7.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43479-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080020226
Porezni broj
78689255854
Datum objave
7.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/43480-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
090012749
Porezni broj
44100867545
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/4815-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060302944
Porezni broj
19509804077
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/4816-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
060350632
Porezni broj
49994564758
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/4824-2
Sud
TS Dubrovnik
Matični broj
030219248
Porezni broj
05735888046
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10160-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030190853
Porezni broj
09095412009
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10204-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030038726
Porezni broj
24315036478
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/10951-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030012453
Porezni broj
67082053932
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/10954-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030058544
Porezni broj
37503342573
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/10959-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
030185088
Porezni broj
59225430326
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/9364-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
040153660
Porezni broj
41027495634
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/14857-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040360297
Porezni broj
02852294427
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/12332-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040259556
Porezni broj
52785749979
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/12353-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
040290784
Porezni broj
22304931290
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/8000-3
Sud
TS Rijeka
Matični broj
060262059
Porezni broj
09894891651
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/8429-2
Sud
TS Split
Matični broj
080691712
Porezni broj
52339212631
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/8430-2
Sud
TS Split
Matični broj
060311280
Porezni broj
49900398576
Datum objave
6.11.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/8660-2
Sud
TS Split