Stečajevi


Matični broj
040224798
Porezni broj
49319496888
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/10841-3
Sud
TS Rijeka
Matični broj
110033429
Porezni broj
44346756135
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7299-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110054874
Porezni broj
19340884098
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7300-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110054593
Porezni broj
60299041088
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7301-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
110081580
Porezni broj
65586872926
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7302-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
080925185
Porezni broj
82538258954
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/38447-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081268787
Porezni broj
30598683855
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/39821-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080712543
Porezni broj
29816611781
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/39854-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080580595
Porezni broj
54517325953
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/39897-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080640158
Porezni broj
54058591185
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40106-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080282779
Porezni broj
46821535602
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40169-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080612740
Porezni broj
79436518111
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40179-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080686223
Porezni broj
59864109445
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40330-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081127036
Porezni broj
52011305498
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40488-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080532410
Porezni broj
94333291305
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/40497-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080379681
Porezni broj
48131319692
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/5831-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
020002392
Porezni broj
24308466102
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/39895-2
Sud
TS Zagreb - SS Karlovac
Matični broj
010060528
Porezni broj
16208798535
Datum objave
17.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3514-2
Sud
TS Bjelovar
Matični broj
080719389
Porezni broj
55817797978
Datum objave
17.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o potvrdi stečajnog plana
Poziv na broj
Tt-20/38237-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030088315
Porezni broj
11356869347
Datum objave
17.10.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/9085-2
Sud
TS Osijek