Stečajevi


Matični broj
080091065
Porezni broj
05051536352
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-21/8281-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080569841
Porezni broj
60770123992
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-21/8342-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080284008
Porezni broj
98375772362
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-21/8347-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
040156277
Porezni broj
19547870089
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/12274-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040185894
Porezni broj
18431783243
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/12275-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
040112846
Porezni broj
29562153587
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/12279-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
060209349
Porezni broj
28309405129
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-21/2510-2
Sud
TS Split
Matični broj
010090884
Porezni broj
75696767200
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/1126-3
Sud
TS Varaždin
Matični broj
080590900
Porezni broj
00521071853
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o obustavi stečajnog postupka, odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/5894-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060197080
Porezni broj
20053222051
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/2503-2
Sud
TS Split
Matični broj
110064595
Porezni broj
17209318672
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/815-2
Sud
TS Zadar
Matični broj
060205329
Porezni broj
06838218097
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o potvrdi stečajnog plana
Poziv na broj
Tt-21/3696-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081200091
Porezni broj
12716899909
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7479-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080907347
Porezni broj
21921093709
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7480-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080634000
Porezni broj
39823910407
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7513-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080163627
Porezni broj
26505996124
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7580-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081182799
Porezni broj
47054100064
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/7614-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
060074774
Porezni broj
17927136962
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/2482-2
Sud
TS Split
Matični broj
060322566
Porezni broj
13529954997
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/2483-2
Sud
TS Split
Matični broj
060397687
Porezni broj
78362887947
Datum objave
20.2.2021.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-21/2484-2
Sud
TS Split