Stečajevi


Matični broj
030187585
Porezni broj
81830659505
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7117-2
Sud
TS Osijek
Matični broj
130011816
Porezni broj
38602604042
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa adresa elektroničke pošte
Poziv na broj
Tt-20/11263-2
Sud
TS Pazin
Matični broj
080425815
Porezni broj
21059949204
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6958-2
Sud
TS Rijeka
Matični broj
010017326
Porezni broj
09548010812
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/7464-2
Sud
TS Split
Matični broj
070067710
Porezni broj
27648046014
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3147-2
Sud
TS Varaždin
Matični broj
060071618
Porezni broj
94527464601
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/3960-2
Sud
TS Zadar - SS Šibenik
Matični broj
081077732
Porezni broj
39139542198
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/30315-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081143447
Porezni broj
20961923452
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/31578-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081042771
Porezni broj
21545921096
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/31689-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080809085
Porezni broj
40742357570
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/31690-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081175461
Porezni broj
13646890636
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32012-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080493914
Porezni broj
16809416152
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32013-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080827380
Porezni broj
56496620335
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32014-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080489629
Porezni broj
43806713701
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32065-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081090834
Porezni broj
74964864225
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32134-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080760735
Porezni broj
04517807241
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32135-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081081690
Porezni broj
15897268296
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32706-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
081068467
Porezni broj
74176917728
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa sudsko imenovanje stečajnog upravitelja, odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/32791-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
080966690
Porezni broj
99366112219
Datum objave
16.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o zaključenju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/5422-2
Sud
TS Zagreb
Matični broj
030214654
Porezni broj
78559743409
Datum objave
12.9.2020.
Vrsta postupka
Provedba upisa odluka suda o otvaranju stečajnog postupka
Poziv na broj
Tt-20/6894-2
Sud
TS Osijek